Hoppa till innehållet

Understöd för kultur

Helsingfors stödjer stadens konst- och kulturliv genom att dela ut omkring 17 miljoner euro i understöd årligen. Konst- och kulturunderstöd kan sökas för kontinuerlig eller projektartad verksamhet samt för utvecklingsprojekt på 1–3 år. Staden stödjer också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och ordnar vid behov separata ansökningsomgångar för understödsanslag.

När du ansöker om understöd, läs noggrant igenom grunder för beviljande av understöd och anvisningarna för ansökan.

Aktuellt

Bidragsinfo, främjande av äldre personers rörlighet och kulturverksamhet, 25.1.2021 kl. 14–16, Helsingforskanalen

Det virtuella infotillfället om sökningen av bidrag ordnas på Helsingforskanalen 25.1.2021 kl. 14–16. Under tillfället behandlas både social- och hälsovårdssektorns sökning av bidrag för främjande av äldre personers rörlighet och kultur- och fritidssektorns sökning av bidrag för främjande av äldre personers kulturverksamhet. Man kan på förhand skicka in frågor gällande sökningen av bidraget med den här blanketten (på finska). Man kan också ställa frågor under tillfället.

Understöd för kultur och corona 2020


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Aktuellt om kulturunderstöd

Konst- och kulturunderstöd

Utvecklingsunderstöd

Understöd för grundläggande konstundervisning

Bidrag till främjande av kulturella aktiviteter för äldre

Separata ansökningsomgångar

Konst- och kulturpriser

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Användningen av understödet samt rapportering

Anvisningar och länkar

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter


Suomeksi     In EnglishFoto: Helsinki Material Bank