Hoppa till innehållet

Understöd för kultur

Helsingfors stöder stadens konst- och kulturliv genom att dela ut cirka 17 miljoner euro i understöd årligen. Konst- och kulturunderstöd kan sökas som verksamhetsunderstöd eller projektunderstöd samt för utvecklingsprojekt på 1–3 år. Staden stöder också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och ordnar vid behov separata ansökningsomgångar för understödsanslag.

När du ansöker om understöd, läs noggrant igenom grunder för beviljande av understöd och anvisningarna för ansökan.

Understödsformerna och bedömningsgrunderna för kulturverksamhet ändras från och med 1.6.2022. ​Läs mer

Coronasituationens inverkan på understöd för kultur


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)


Aktuellt om kulturunderstöd

Konst- och kulturunderstöd

Utvecklingsunderstöd

Understöd för grundläggande konstundervisning

Separata ansökningsomgångar

Konst- och kulturpriser

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Användningen av understödet samt rapportering

Anvisningar och länkar

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter


Suomeksi     In English
Foto: Helsinki Material Bank