Hoppa till innehållet

Understöd för kultur

Helsingfors stödjer stadens konst- och kulturliv genom att dela ut omkring 17 miljoner euro i understöd årligen. Konst- och kulturunderstöd kan sökas för kontinuerlig eller projektartad verksamhet samt för utvecklingsprojekt på 1–3 år. Staden stödjer också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och ordnar vid behov separata ansökningsomgångar för understödsanslag.

När du ansöker om understöd, läs noggrant igenom grunder för beviljande av understöd och anvisningarna för ansökan.

Understödsformerna och deras villkor och bedömningskriterierna uppdateras från 1.6.2022. Läs mer

Coronasituationens inverkan på kultur understöd


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)


Aktuellt om kulturunderstöd

Konst- och kulturunderstöd

Utvecklingsunderstöd

Understöd för grundläggande konstundervisning

Separata ansökningsomgångar

Konst- och kulturpriser

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Användningen av understödet samt rapportering

Anvisningar och länkar

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter


Suomeksi     In English
Foto: Helsinki Material Bank