Hoppa till innehållet

Användningen av understödet samt rapportering


Anvisningar

Läs noggrant igenom villkoren och anvisningarna för understödet:


Rapportering

Alla understöd som staden beviljat ska redovisas.

Årliga verksamhetsunderstöd redovisas i regel i samband med att ansökan för följande verksamhetsår inlämnas. Då bifogar man bokslut och verksamhetsberättalse för föregående år till den nya ansökan. 

Konst- och kulturunderstöd som projektunderstöd redovisas genom en utvärderingsblankett. Blanketten ska ifyllas inom tre månader efter att projektet avslutats, dock senast i slutet av januari följande år.

OBS! Vi har uppdaterat rapporteringsanvisningar för projektunderstöd för år 2021 och förlängt verksamhets— och rapportperioden. Rapporteringsblanketten måste fyllas i senast den 30.9.2022. Den tillfälliga ändringen gäller endast bidrag för 2021 och bidrag för 2022 ska rapporteras normalt.

Rapporteringsblankett för konst- och kulturunderstöd, projektartad verksamhet
 (på finska)


Utbetalning av understöd

Beviljade understöd och förskott på understöd betalas enligt Helsingfors stads allmänna anvisning.

Projektunderstöd utbetalas i en rat. Utvecklingsbidrag, understöd för konstens grundundervisning och projektbidrag för Helsingforsmodellen utbetalas i två rater enligt beslut.

Verksamhetsunderstöd betalas ut enligt följande:

  • understöd under 8 000 euro i en rat,
  • understöd på 8 000–40 000 euro i två rater och
  • understöd på minst 40 000 euro i fyra rater.

Understöden betalas in på ett bankkonto som är i understödstagarens namn. Om den sökande inte har ett bankkonto, måste den sökande öppna ett bankkonto. För att påvisa existensen av ett giltigt bankkonto bör den sökande i samband med ansökan som bilaga tillfoga kontoutdrag eller annat dokument som styrker kontoinnehavarens namn och kontonummer. Detta gäller nya sökanden eller ifall kontonumret ändrats. Understöd utbetalas inte, ifall dessa dokument saknas.

Kontakt person (utbetalningar): Minna Leino, förvaltningssekreterare, (09) 310 89044, minna.leino@hel.fi


Användning av Helsingforslogon

Mottagare av understöd ska i mån av möjlighet använda Helsingforslogon i sitt informations- och marknadsföringsmaterial. Helsingforslogon finns i en finsk-, svensk- och tvåspråkig version. Mottagare av understöd ska alltid nämna Helsingfors stad som understödjare av evenemanget.


Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kulturFoto: Helsinki Material Bank