Hoppa till innehållet

Återhämtningsunderstöd för konst- och kulturfältet hösten 2021

Kultur- och fritidssektorn erbjuder ett tidsbestämt understöd, vars mål är att få tillbaka verksamhetens volymer till samma nivå som före coronapandemin samt minska direkta och indirekta skador som orsakats av pandemin. Aktörer inom konst- och kulturbranschen beviljas 2,12 miljoner euro i extra understöd för att minska skador som orsakats av coronapandemin. De här understöden är en del av hela kultur- och fritidssektorns understödshelhet som totalt uppgår till 3,5 miljoner euro. Understöden riktas till att stödja återhämtningen av kultur- och konstbranschen samt evenemang, samt till att stödja hobbyverksamhet för barn och unga som en del av återhämtningen från coronapandemin.

För kulturunderstödshelhetens del är målet att stödja igångsättningen av branschen och trygga branschens mångsidiga ekosystem. Aktörer inom kulturbranschen kan ansöka om understöd för projekt som främjar sysselsättning och aktörernas välbefinnande. För läroanstalter med grundläggande konstundervisning prioriteras de aktörer vars undervisning i konstarter har lidit mest på grund av coronapandemin. I jämförelsen av understödsansökningarna i denna separata ansökan används enbart de bedömningsgrunder som definierats för denna ansökan. Därför kan ett projekt som beviljas understöd exempelvis vara en helhet som utvecklar arbetslagets välbefinnande eller någon annan verksamhet som inte innefattar verksamhet som är öppen för allmänheten.

Vid bedömningen av ansökningarna fästs uppmärksamhet vid den sökandes yrkesmässighet och roll på kulturfältet, den sökandes plan för användningen av understödet och dess påverkan på sysselsättningen samt den sökandes behov av återhämtningsunderstöd. Dessutom prioriteras sökande som står utanför statsandelssystemet. Aktörer inom grundläggande konstundervisning ska ha en gällande ändamålsenlig läroplan för grundläggande utbildning. Understödens användningstid tar slut den 31 december 2022.

Meddelande om beslut finns här (på finska).


Ansökningstid

20.9.2021–8.10.2021 kl. 16:00


Ansökningsanvisningar

Anvisningarna för ansökan finns här: Ansökningsannons: Specialunderstöd för corona hösten 2021 


Understödsinfo

Understödsinfo på distans

  • må 20.9 2021 kl. 15–16.30
  • on 22.9 2021 kl. 15–16.30

Anmäl dig till understödsinfo här. Vi skickar en deltagarlänk till dig efter din anmälan senast ett dygn innan infotillfället.


Mer information

Må 27.9 2021 kl. 13.00–16.00 och må 4.10 2021 kl. 15.00–17.00

Nina Gran, nina.gran@hel.fi, tfn. 050 552 1199

Marjaana Jaranne, marjaana.jaranne@hel.fi, tfn. 040 652 8128

Veikko Kunnas, veikko.kunnas@hel.fi, tfn. 040 334 1204

Tiina Laukkanen, tiina.laukkanen@hel.fi, tfn. 040 176 9173

Salla Mistola, salla.mistola@hel.fi, tfn. 040 516 3174Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Understöd för kultur