Hoppa till innehållet

Bidrag till främjande av kulturella aktiviteter för äldre


Ansökningstiden börjar 10.1.2022 och upphör 11.2.2022 kl.16.00

Bidraget kan ansökas av registrerade samfund med rättskapacitet inom konst- och kultursektorn i Helsingfors. Bidraget kan inte ansökas av privatpersoner eller oregistrerade arbetsgrupper. Sökande förutsätts ha partnerskap. Oregistrerade samfund, verksamhetsgrupper och dito aktörer utanför Helsingfors samt till exempel företag kan vara partner. 

Anslaget till bidrag 2022 är totalt 1 300 000 euro. Kultur- och biblioteksektionen besluter i sitt möte den 19.4.2022 om projekten som finansieras.


Informationstillfällen

Två informationstillfällen om bidragsansökan hölls den 12 januari 2022 klockan 10-11.30 och den 26 januari 2022 klockan 14–15.30. Händelserna var lika till innehållet och tillhandahålls på distans. Frågor och svar på finska (pdf).  


Anvisningar och bakgrundsmaterial

Läs noggrant igenom instruktionerna till ansökan och skaffa fram de bakgrundsuppgifter och bilagor som behövs för ansökan:

Vi har sammanställt bakgrundsmaterial, undersökningar, länkar till motion och kulturverksamhet för äldre som stöd för projektplaneringen.

Fyll i två blanketter:

  1. Understödsblanketten och
  2. Questback-blanketten om projektet.

Letar efter en partner? Lämna dina kontaktuppgifter och idéer här  (Google Sheet)


Allokering av ansökning

Bidragen riktas till kulturverksamhet till stöd för välbefinnande och funktionsförmågan hos äldre i Helsingfors. Syftet är att fästa särskild uppmärksamhet vid de äldres möjlighet att leva ett kvalitativt och erfarenhetsrikt liv där de är aktiva aktörer. Med hjälp av åtgärder, som förebygger och höjer välbefinnandet, möter man utmaningarna från att befolkningen blivit äldre. Som ansökningskriterier betonas särskilt åtkomlighet och aktiviteter ägnade att stärka delaktigheten och funktionsförmågan hos de äldre.

Projekten som bistås bör främja ett eller flera av följande syften:

  • utveckling av konstnärliga och kulturella tjänster digitalt och på distans
  • utveckling av närtjänster eller lokala konstnärliga och kulturella aktiviteter
  • utveckling av frivilligverksamhet
  • utveckling av kompetensen hos konstnärliga och kulturella aktörer samt skapande av nya arbetsmetoder/strukturer

Jämförelsen och bedömningen har fokus på projekt, som med nya slags partnerskap och verksamhetsmodeller främjar välbefinnande och funktionsförmågan hos de äldre. Vid bedömningen anses gemensamma projekt med flera aktörer vara en fördel.

Bidraget kan användas till de kostnader för projektet som inte ingår i aktörens direkta kostnader för basverksamheten. Projekten bör ha en självfinansierad del. Bidragen är behovsprövade.

Bidraget har förberetts under samarbete mellan social- och hälsovårdssektorn samt kultur- och fritidssektorn. Det föreslås att bidragen 2022 riktas till sådan verksamhet som stöder välbefinnande och funktionsförmågan hos de äldre som ger fler möjligheter att delta i rörlig och kulturell verksamhet. Bidragen inom social- och hälsovårdssektorn riktas till att främja motion samt de inom kultur- och fritidssektorn till att främja kulturell verksamhet.


Mer information

Sara Kuusi, sara.kuusi@hel.fi, tfn (09) 310 32204

Tiina Laukkanen, tiina.laukkanen@hel.fi, tel. 040 176 9173Understöd för kultur