Hoppa till innehållet

Coronasituationens inverkan på understöd

Återhämtningsunderstöd för konst- och kulturfältet 2022-2023

Syftet med specialunderstöd för corona 2022 är att stödja kontinuiteten och säkra verksamheten på konst- och kulturfältet som en del av återhämtningen från coronapandemin. Användningstiden är 1.1.2022–31.12.2022. Ansökningstiden är 13.-27.4.2022 kl. 16:00. Läs mer

Mikrostöd är en ny understödsform och ett test med hjälp av vilket man stöder konst- och kulturfältet att genomföra öppna och avgiftsfria pop up-evenemang och -verksamheter för stadsborna på olika håll i Helsingfors, som en del av återhämtningen efter coronapandemin. Evenemangen måste genomföras under tiden 1.6–31.10.2022. Ansökningstiden är 1.5–16.5.2022 kl. 16.00. Läs mer


Återhämtningsunderstöd för konst- och kulturfältet hösten 2021

Kultur- och fritidssektorn erbjuder ett tidsbestämt understöd, vars mål är att få tillbaka verksamhetens volymer till samma nivå som före coronapandemin samt minska direkta och indirekta skador som orsakats av pandemin. Aktörer inom konst- och kulturbranschen beviljas 2,12 miljoner euro i extra understöd för att minska skador som orsakats av coronapandemin. De här understöden är en del av hela kultur- och fritidssektorns understödshelhet som totalt uppgår till 3,5 miljoner euro. Understöden riktas till att stödja återhämtningen av kultur- och konstbranschen samt evenemang, samt till att stödja hobbyverksamhet för barn och unga som en del av återhämtningen från coronapandemin. Ansökningstid: 20.9 –8.10 2021. Läs mer


Överföring av understöd på grund av problem som orsakats av corona

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt möte den 24 augusti 2021 beslutat att understöd för år 2021 som beviljats inom kultur- och fritidssektorn inte återkrävs om verksamheten som har mottagit understödet har upphört på grund av coronasituationen. Understödens användningsändamål och projektens innehåll kan ändras och understöden kan skjutas upp till en senare tidpunkt, dock senast fram till den 31 maj 2022. Användningen ska rapporteras senast den 30 september 2022.

Man behöver inte ansöka om ett separat beslut för överföring av understöd så länge som användningen av understödet inte strider med understödsvillkoren. Ändringar ska bokföras och beskrivas i rapporteringen om användningen av understödet. Mottagaren av understöd ska följa gällande myndighetsanvisningar.

De här anvisningarna gäller alla understöd för kultur, det vill säga konst- och kulturunderstöd för kontinuerlig verksamhet, konst- och kulturunderstöd för projektartad verksamhet, understöd för grundläggande konstundervisning samt understöd för utvecklingsprojekt.

Coronapandemin och understöd för kultur:


Understödet ska återbetalas om det inte används 

Observera dock att understödet ska återbetalas om det inte används. Om en verksamhet som har fått understöd ställs in helt och den inte kan flyttas eller ändras och den inte har lett till några kostnader, ska understödet återbetalas. Likaså om verksamheten inte genomförs eller om verksamheten genomförs i väsentligt mindre utsträckning och kostnaderna som orsakas av den är mindre än det beviljade understödet, ska den oanvända delen av understödet återbetalas. I ärenden som gäller återbetalning av understöd, kontakta Minna Leino, förvaltningssekreterare, minna.leino@hel.fi


Hälsosäkerhetsblankett för samarbetspartner

Hälsosäkerhetsplan för samarbetspartner finns här


Information

Kontakta oss i oklara situationer: Kontaktuppgifter


Understöd för kultur