Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter


Mer information om understöden ges av:


Enheten för kulturfrämjande


Nina Gran, specialplanerare, (09) 310 37006, nina.gran@hel.fi

  • Grundläggande konstundervisning, kulturpedagogik, barnkultur, litteratur, ordkonst, svenskspråkig kulturverksamhet.

Inka Kunnala, projektplanerare, (09) 310 33 169, inka.kunnala@hel.fi

Sara Kuusi, specialplanerare, (09) 310 32204, sara.kuusi@hel.fi

  • Understöd för att främja kulturverksamhet för seniorer, Helsingforsmodellen

Tiina Laukkanen, planerare 040 176 9173, tiina.laukkanen@hel.fi

  • Cirkus, teater, scenkonst

Sampo Laurikainen, planerare, (09) 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi

  • Musik, evenemang, stadskultur, festivaler, kultur- och konstnärspriser, deltagande budgetering

Jenni Peisa, specialplanerare, (09) 310 20455, jenni.peisa@hel.fi

  • Film, mediakonst, mångkultur, evenemang, festivaler, konst- och kulturunderstöd för Alpparkens evenemangshelhet, utvecklingsunderstöd

Ari Tolvanen, planerare, (09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi

  • Stadsdelsevenemang, stadskultur, stadsdelsverksamhet, Helsingforsmodellen, museer, deltagande budgetering

Veikko Kunnas, enhetschef, (09) 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi

  •   Bidrag för konstinstitutioner


Anna von Bagh 

  • Tillfälligt frånvarande


Support för Helsingfors stads e-tjänster:

Om du behöver hjälp med användningen av asiointi.hel.fi kan du ringa rådgivningen för e-tjänsterna, tfn 09 310 88800 (mån–fre kl. 8–18)


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Användningen av understödet samt rapportering


Anvisningar och länkar

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank