Hoppa till innehållet

Separata ansökningsomgångar

Tidning och mobiltelefon


Återhämtningsunderstöd för konst- och kulturfältet 2022-2023

Syftet med specialunderstöd för corona 2022 är att stödja kontinuiteten och säkra verksamheten på konst- och kulturfältet som en del av återhämtningen från coronapandemin. Användningstiden är 1.1.2022–31.12.2022. Ansökningstiden är 13.-27.4.2022 kl. 16:00. Läs mer

Mikrostöd är en ny understödsform och ett test med hjälp av vilket man stöder konst- och kulturfältet att genomföra öppna och avgiftsfria pop up-evenemang och -verksamheter för stadsborna på olika håll i Helsingfors, som en del av återhämtningen efter coronapandemin. Evenemangen måste genomföras under tiden 1.6–31.10.2022. Ansökningstiden är 1.5–16.5.2022 kl. 16.00. Läs mer


Bidrag till främjande av kulturella aktiviteter för äldre

Bidragen riktas till kulturverksamhet till stöd för välbefinnande och funktionsförmågan hos äldre i Helsingfors. Syftet är att fästa särskild uppmärksamhet vid de äldres möjlighet att leva ett kvalitativt och erfarenhetsrikt liv där de är aktiva aktörer.
Ansökningstiden börjar 10.1.2022 och upphör 11.2 2022 kl. 16.00Läs mer


Återhämtningsunderstöd för konst- och kulturfältet hösten 2021

Kultur- och fritidssektorn erbjuder ett tidsbestämt understöd, vars mål är att få tillbaka verksamhetens volymer till samma nivå som före coronapandemin samt minska direkta och indirekta skador som orsakats av pandemin. Aktörer inom konst- och kulturbranschen beviljas 2,12 miljoner euro i extra understöd för att minska skador som orsakats av coronapandemin. De här understöden är en del av hela kultur- och fritidssektorns understödshelhet som totalt uppgår till 3,5 miljoner euro. Understöden riktas till att stödja återhämtningen av kultur- och konstbranschen samt evenemang, samt till att stödja hobbyverksamhet för barn och unga som en del av återhämtningen från coronapandemin. Ansökningstiden har löpt ut. Läs mer


Specialunderstöd till det fria dansfältet

Helsingfors stad, Centret för konstfrämjande och Konstuniversitetet startar ett pilotprojekt där man stödjer kompetensutvecklingen hos etablerade sammanslutningar och uppvisningsverksamheten i Dansens hus. Kultur- och biblioteksektionen beslutade om ärendet vid sitt möte den 26 augusti 2021. Både Helsingfors stad och Centret för konstfrämjande finansierar aktörernas projekt med vardera 100 000 euro. Ansökningstiden har löpt ut. Läs mer

Läs mer


Idéansökan till Helsingforsbiannalen

Helsingfors stads och HAM Helsingfors konstmuseums gemensamma projekt Helsingforsbiennalen går av stapeln på Skanslandet sommaren 2020. Biennalen kommer att fokusera på modern bildkonst. Genom idéansökan söker vi konstverk som kompletterar biennalhelheten. Det kan vara konst i form av evenemang som publiken kan delta i, en konstnärlig framställning eller konst som är förknippad med Skanslandets historia. Ansökningstiden har löpt ut. Läs mer

Helsingfors Biennalen 2021


Understöd för ökande av hobby- och motionsverksamheten i Helsingfors

Ansökningstiden har löpt ut. Läs merAnsök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Media Bank