Hoppa till innehållet

Understödsformerna och deras bedömningskriterier från 1.6.2022


Understödsformerna samt villkoren och bedömningskriterierna för dessa har uppdaterats. Ändringen träder i kraft 1.6.2022. Uppdateringen bygger på den nya servicestrategin för Helsingfors stads kultur- och fritidssektor och på förenhetligandet av understödsverksamheten.

Uppdaterade understödsformer, villkor och bedömningskriterierna finns på vår hemsida.


Informationstillfällen

Det ordnas två informationstillfällen för kulturaktörer med samma innehåll. Det ena är en fysisk träff och det andra är ett distansmöte. Man behöver inte anmäla sig till evenemangen i förväg. Varmt välkommen!

  • Tisdag 31.5.2022 kl. 15-16.30, Fredriksberg, lobbyn i B-trappan, Maskinverkstadsgränden 3, Vallgård.
  • Torsdag 2.6.2022 kl. 15-16.30, distansmöte på Teams. Delta i träffen via denna länk

Material som presenterades vid informationstillfället finns här (pdf).


Ansökningstider

För verksamhetsunderstöd kommer uppdateringen att påverka ansökningstiderna. Det finns endast en gemensam ansökningstid för verksamhetsbidrag för 2023 och den utgår onsdagen den 31.8.2022 kl 16. Ansökningstiden för grundläggande konstundervisning utgår dock torsdagen den 29.9.2022 kl 16.Understöd för kultur