Suoraan sisältöön

Understöd till idrott

Motionsunderstöd

Idrottsservicens understöd delas ut årligen. Information om ansökning om understöd för 2018 publiceras på denna sida i december 2017.

Understöd 2017

Ansökningstiden för idrottsservicens evenemangsunderstöd för 2017 gick ut tisdagen den 31 januari 2017 och ansökningstiden för verksamhetsunderstöd och understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler onsdagen den 15 februari 2017. Startunderstöd kan sökas året runt.

Idrottsservicen ordnade två informationsmöten om understöden
Material från mötet 
Information om understöden (PDF) på finska
Information om ifyllande av ansökningsformuläret(PDF) på finska


Startunderstöd

Kan beviljas föreningar som varit verksamma högst ett år eller som inlett sin registreringsprocess. Understöd kan beviljas endast en gång. Startunderstöd kan sökas året runt, i första hand via det elektroniska systemet på asiointi.hel.fi, men ansökningar kan också lämnas in till stadens registratorskontor. Beloppet på startunderstödet är 200 euro.

Evenemangsunderstöd, ansökningstiden gick ut den 31 januari 2017

Idrottsnämnden beslutade om fördelningsprinciperna och ansökningstiden för evenemangsunderstöden på 77 000 euro.
Närmare information om evenemangsunderstöden.


Understöd till medborgarverksamhet inom idrott och motion

Understödsbehörighet, verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler, understöd för kostnader för framställning av orienteringskartor, understöd för kostnader för transport av pensionärs- och specialgrupper samt verksamhetsunderstöd till andra föreningar som främjar idrott och motion för 2017 ska sökas före onsdagen den 15 februari 2017. Understöd ska i första hand sökas på det elektroniska formuläret på asiointi.hel.fi.

Understödsformer till föreningar som uppfyller understödsbehörighetskraven

1) Verksamhetsunderstöd
Fördelningen av anslaget bygger på antalet aktiva motionärer från Helsingfors och deras antal träningar.

2) Understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler
Understöd beviljas för utnyttjande av lokalen under hela året, utifrån de faktiska lokalhyrorna under föregående år och lokalanvändningsplanen för ansökningsåret. 
Bilaga till ansökan om understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler
Avgiftsfri och understödd användning av idrotts- och motionslokaler upphörde den 30 april 2016.

3) Understöd för kostnader för framställning av orienteringskartor
Fördelningen av anslaget bygger på kostnaderna för tillverkning av de orienteringskartor som orienteringsföreningarna tillverkat under föregående år. 

4) Understöd för kostnader för transport av pensionärs- och specialgrupper
Fördelningen av anslaget bygger på de transporter av pensionärs- och specialgrupper till motionstillställningar och -evenemang som föreningen ordnat och bekostat under föregående år.

5) Verksamhetsunderstöd till andra föreningar som främjar idrott och motion
Verksamhetsunderstödet till andra föreningar som främjar idrott och motion är avsedd för de klubbar och idrottsföreningar som inte uppfyller villkoren för understödsbehörighet, men som uppfyller kriterierna för andra föreningar som främjar idrott och motion som idrottsnämnden fastställt. Understödsbeloppet bygger på verksamhetens volym, kvalitet och ekonomi.

Information  
liikunta.avustukset@hel.fi
Ritva Oljakka, tfn. 09 310 87439
Sari Kiuru, tfn. 09 310 87736
Taina Korell, tfn. 09 310 38038

DELA