Hoppa till innehållet

Ofta frågat om Helsingfors snabb-bidraget

Hur ansöker man om Helsingfors snabb-bidraget?

Ansökningarna skall göras med stadens elektroniska tjänst (asiointi.hel.fi) med formuläret nuorisopalveluiden projektiavustus (formulärets språk är finska). I ansökningen skall man vid bidragets användningsändamål nämna att man ansöker om Helsingfors snabb-bidraget.

Finns det en egen ansökan för Helsingfors snabb-bidraget?

Nej. Man ansöker om understödet med nuorisopalveluiden projektiavustus-formuläret (formulärets språk är finska).

Till vad kan man använda bidraget?

Man kan använda bidraget till de kostnader som främjar ungdomars deltagande under coronaepidemin, i huvudregel inte till administrativa kostnader.

Måste man ha egen finansiering om man ansöker om bidraget?

Ja. Den som ansöker om bidraget måste skaffa egen finansiering för projektet.

Vilka bilagor skall man ha, vilka är obligatoriska?

En projektplan och budget. Nya ansökare skall bifoga sina regler för verksamheten och en kopia av kontoutdraget.

När skall bidraget användas?

Under år 2020.

Är bidraget avsett enbart för aktörer i Helsingfors?

Ja. den som ansöker skall ha Helsingfors som hemort och verksamheten bör riktas till unga i Helsingfors.

Måste man ha en registrerad förening för att kunna ansöka?

Nej, det måste man inte.

Jag har frågor beträffande Helsingfors snabb-understödet. Vem kan jag kontakta?

Ungdomstjänsten, Markku Toivonen, tfn 09 310 89053, markku.toivonen@hel.fi

Hur skall man redogöra för användningen av bidraget?

Med rapporteringsformuläret för projektunderstöd som finns bland de elektroniska formulären. Bidraget måste ha ett eget kostnadsställe. Det lönar sig också att bekanta sig med det utförliga bidragsbeslutet, som kan innehålla specifikationer om hur bidraget kan användas och hur man skall rapportera för det.