Hoppa till innehållet

Hjälp med arbetssökning och ansökan till utbildningar

Helsingfors stad erbjuder arbetslösa helsingforsare stöd för att hitta en arbetsplats eller en lämplig utbildning. Om du behöver hjälp med att hitta en arbetsplats eller en lämplig utbildning, kan du ta kontakt med Helsingfors stads sysselsättningstjänster för unga eller sysselsättningstjänster för vuxna.

Om du är under 30 år, kan du ta kontakt med

  • sysselsättningstjänsterna för unga
  • Helsingfors TYP
  • Navigatorn.

Om du har fyllt 30 år, kan du ta kontakt med

  • Helsingfors TYP
  • Projektet Työrasti

Mer information

Sysselsättningstjänster för unga
TYP-tjänsten för unga
Navigatorn
Helsingfors TYP, tjänster för vuxna
Projektet Työrasti

Tjänst som stödjer sysselsättning av invandrare

För invandrare erbjuds en tjänst som kombinerar arbetsprövning med lönesubventionerat arbete och undervisning i finska. Avsikten med tjänsten är att uppnå tillräckligt bra kunskaper i finska så att du kan studera inom en utbildning som leder till en finskspråkig examen eller få en arbetsplats.

För mer information om tjänsten, kontakta sysselsättningstjänsterna för unga eller vuxna.

Med hjälp av utbildning till arbete

Om du är arbetslös kan du få en arbetsprövningsplats eller ett lönesubventionerat arbete vid Helsingfors stad. Avsikten är att förbättra dina möjligheter till sysselsättning.

Helsingfors stad erbjuder sysselsättningstjänsternas klienter som deltar i en arbetsprövning eller gör lönesubventionerat arbete vid staden möjlighet att utveckla och komplettera sina färdigheter med hjälp av utbildning.

Exempel på utbildningar:

– utbildningar i finska

– IT-utbildningar

– hygien- och serveringspassutbildningar

– utbildningar för kort för heta arbeten och arbetarskyddskort

– ordningsvaktutbildningar

– kurser i första hjälpen

Dessutom kan du välja en annan lämplig utbildning som är beroende av prövning, till exempel en examensinriktad utbildning eller en del av en examen.

Mer information

Sysselsättningstjänster

Utbildning i finska

Helsingfors stad ordnar avgiftsfri utbildning i finska för sysselsättningstjänsternas klienter. Läs mer » 

Mer information: tyollisyyskoulutukset(at)hel.fi24.06.2019 13:59

Helsinkirekry

I rekryteringstjänsten Helsinkirekry hittar du alla lediga arbetsplatser vid Helsingfors stad.

Företagens Helsingfors

På webbplatsen Företagens Helsingfors finns information om företagstjänster och företagande.

Immigrant Entrepreneurs

Den elektroniska publikationen på engelska ”Immigrant Entrepreneurs – How to become an entrepreneur in Finland” är för dig som planerar att starta företag i Finland.