Suoraan sisältöön

Studier i finska

Finnishcourses.fi

Finnishcourses.fi informerar om kurser i finska för invandrare på finska, engelska och ryska. I tjänsten finns information om över 20 utbildningsarrangörers kurser.

Finnishcourses.fi

Yrke och finska

Du kan delta i utbildningen POLKU eller BAANA om du samtidigt vill lära dig finska och ett yrke.

Yrke och finska

Kurser för hemmaföräldrar

Du kan söka till utbildningen om du sköter ditt 0,5–3 åriga barn hemma. Samtidigt som du lär dig finska tar en barnskötare hand om ditt barn i närheten av kurslokalen.

Kurser i finska för hemmaföräldrar

Finska arbetarinstitutets kurser

Helsingfors finska arbetarinstitut ordnar undervisning i finska för personer vars modersmål inte är finska. På kurserna övar man sig att tala, lyssna, förstå och skriva på finska.

Arbetarinstitutets kurser i finska

Språkcaféer på bibliotek

På språkcaféerna på Helmet-biblioteken kan du träna dina muntliga kunskaper i finska eller svenska i trevligt sällskap.

Bibliotekets språkcaféer

Bibliotekets webbkurser

På webbplatsen Helmet.fi kan du lära dig finska på webbkurser.

Bibliotekets webbkurser i finska

Undervisning på daghem och i skolor

Undervisning i finska ges på daghem, i grundskolan, gymnasiet och inom yrkesutbildningen.

Undervisning i finska på daghem och i skolorDELA
07.07.2017 11:01