Suoraan sisältöön

Studier i svenska

Alla får och kan lära sig svenska. Du kan välja svenska eller finska som integrationsspråk. Om du väljer finska, kan du ändå studera svenska vid sidan om. Helsingfors stad erbjuder billiga kurser för dig. Det finns många kurser i svenska på olika nivåer.

Hitta en kurs för dig

Om du inte kan svenska väljer du en kurs för nybörjare. Men om du kan lite svenska och inte vet vilken kurs som är rätt för dig, ska du fråga den som ordnar kursen.

Finnishcourses.fi

På Internetsidan Finnishcourses.fi hittar du kurser i svenska. Under kurssökningen för kurser i finska finns en länk: ’Swedish language courses in the Helsinki region – Kurser i svenska språket i Helsingforsregionen’. Här hittar du information också om kurser som inte ordnas av arbetar- och medborgarinstituten. Här finns inte information om Arbets- och Näringsbyråns kurser.

Ilmonet.fi

På Internetsidan Ilmonet.fi hittar du alla kurser i svenska som arbetar- och medborgarinstituten i huvudstadsregionen erbjuder.   

Yrke och svenska

Vill du studera svenska och lära dig ett yrke? Du kan fråga av din Arbets- och näringsbyrå om en kurs. Du kan också fråga Helsingfors Arbis om det finns en kurs just nu där du lär dig svenska och ett yrke.

Svenska för hemmaföräldrar

Är du hemmaförälder? Vill du lära dig svenska? Helsingfors Arbis erbjuder kurser i svenska för föräldrar och barnpassning för barnen. Du kan gå på kurs medan en vårdare tar hand om ditt barn i Arbis under tiden. Fråga på Helsingfors Arbis om det finns plats.

Helsingfors Arbis kurser i svenska

Helsingfors Arbis erbjuder många kurser i svenska. Det finns kurser som går varje dag och andra som går en eller två gånger i veckan. Du hittar alla Arbis kurser på Ilmonet.fi. Du kan också kontakta oss.

Mera information

Helsingfors Arbis

Information om Arbis på finska, engelska och ryskaDELA
29.06.2017 14:31