Suoraan sisältöön

Johtokunnan tehtävät

Liikelaitoksen johtokunta

1. päättää liikelaitoksen organisaation ylimmästä tasosta
2. ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen
3. päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot
4. päättää kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä liikelaitoskohtaisista tilinpäätöstiedoista
5. päättää hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaisista poistoajoista kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman rajoissa
6. hyväksyy liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.