Suoraan sisältöön

Ambulanssit ja hoitovälineet

Ambulanssit on jaettu kolmeen eri hoitotasoon, jotka eroavat toisistaan henkilöstön koulutuksen, varustuksen ja lääkkeiden osalta. Perustason yksiköiden lisäksi on viisi hoitotason yksikköä, jotka ovat sijoitettuina itään (Mellunkylän asema), länteen (Haagan asema), pohjoiseen (Malmin asema) ja keskusasemalle (Kallion asema).  Keskusasemalla Kalliossa päivystävät lisäksi lääkäriyksikkö ja ensihoidon kenttäjohtajan yksikkö.
 

Perustason ambulanssi (Ensihoitoyksikkö)

Perustason ensihoidossa kyetään tekemään potilaan peruselintoimintojen tilanarvio, aloittamaan välittömien henkeä uhkaavien tilojen hoitotoimet ja ennalta laadittujen ohjeiden mukaan antamaan luonnollista tietä annosteltavia lääkkeitä, kuten nitraattia ja asetyylisalisyylihappoa.

Hoitotason ambulanssi (Ensihoitoyksikkö)

Hoitotasoon sisältyy perustason lisäksi mm. potilaan tarkennettu tilan ja hoidon tarpeen arvio, kohdennetut oireenmukaiset ja löydösperusteiset tutkimukset, vaativammat hoitotoimenpiteet ja suonensisäisen lääkityksen annostelu ensihoitajien toimesta.

Paloauto

Paloautolla, jonka vahvuutena on paloesimies sekä 3-5 palomies-ensihoitajaa, on valmiudet tulipalon sammuttamiseen, erilaisissa onnettomuuksissa toimimiseen sekä potilaiden hoitoon.

Muut avustavat yksiköt

Ensihoitoyksiköiden tukena toimivat tarvittaessa välittömässä hälytysvalmiudessa pelastuslaitoksen muut operatiiviset yksiköt (raskas pelastusyksikkö, nostolavayksikkö veneyksiköt, moottorikelkka ja mönkijät).