Suoraan sisältöön

Ensiapu yleisötapahtumissa

Ohjeistus on laadittu yhteistyössä Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten sekä HYKS ensihoidon kesken.

Tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumaan sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Yksiselitteistä tapahtuman ensiapuhenkilöstön määrää ei ole olemassa, joten ensiapuhenkilöstön määrä tulee suhteuttaa tapahtuman henkilömäärään, riskeihin sekä alueen kokoon. Ensiapuhenkilöstön määrässä ja koulutuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon tapahtumaan mahdollisesti liittyvät erityisriskit, kuten sääolosuhteet, extremelajit, autourheilu, vaikeat maasto-olosuhteet, iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti, saari ja vesistö. Myös ensiapumateriaalit tulee laadultaan ja määrältään suhteuttaa tapahtuman luonteeseen. Lääkkeet eivät pääsääntöisesti kuulu ensiapuvalmiuteen. Pelastussuunnitelmasta tai ensiapusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kuka vastaa tai johtaa ensiapuvalmiutta ja miten ensiavun antamiseen on varauduttu. Ensiapusuunnitelman tarkempi sisältö on määritelty Ensiapusuunnitelma-lomakkeessa.

Alla esitetyt ensiapuvalmiuden minimivaatimukset on jaoteltu tapahtuman koon mukaan. Minimivaatimusten riittävyys arvioidaan alueen pelastusviranomaisen sekä alueen ensihoidon vastuulääkärin toimesta tapauskohtaisesti tapahtuman luonteen mukaan.

200–2 000 henkilön tapahtumissa tulee olla nimetty ensiapuvastaava, joka on suorittanut vähintään EA 1 -kurssin tai vastaavan. Muun ensiapuhenkilöstön tulee omata riittävät ensiaputaidot. 200–2 000 henkilön tapahtumiin ei tarvitse laatia erillistä ensiapusuunnitelmaa vaan ensiapuvalmius kuvataan tapahtuman pelastussuunnitelmassa.

Yli 2 000–10 000 henkilön tapahtumissa tulee olla nimetty ensiapujohtaja, joka on suorittanut vähintään EA 1 ja 2 kurssit tai vastaavat. Ensiapujohtajalla tulee olla kokemusta ensiaputoiminnasta tapahtumissa. Muun ensiapuhenkilöstön tulee omata riittävät ensiaputaidot, ja heillä tulee olla kokemusta ensiaputoiminnasta tapahtumissa. Yli 2 000–10 000 henkilön tapahtuman ensiavun järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen ensiapusuunnitelma, joka liitetään osaksi pelastussuunnitelmaa.

Yli 10 000 henkilön tapahtumissa ensiapuorganisaatiolla tulee olla nimetty ensiapujohtaja, joka on suorittanut vähintään EA 1, 2 ja 3 kurssit tai vastaavat TAI vaihtoehtoisesti on suorittanut vähintään EA 1 ja 2 kurssit tai vastaavat sekä soveltuvan terveydenhuollon tai pelastustoimen koulutuksen. Ensiapuorganisaation johtajalla tulee olla suurten tapahtumien ensiaputoiminnan johtamisesta kokemusta. Muun ensiapuhenkilöstön tulee omata riittävät ensiaputaidot (pääsääntöisesti EA 1 ja 2 kurssit tai vastaavat) ja heillä tulee olla kokemusta ensiaputoiminnasta tapahtumissa. Yli 10 000 henkilön tapahtumissa ensiavun järjestämisestä kokonaisuudessaan tulee neuvotella alueen pelastusviranomaisen ja heidän kautta alueen ensihoidon vastuulääkärin kanssa, jotta yhteistyö tapahtuman ensiapuorganisaation, pelastustoimen ja ensihoidon välillä olisi saumatonta. Yli 10 000 henkilön tapahtumien ensiavun järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen ensiapusuunnitelma, joka liitetään osaksi pelastussuunnitelmaa. Lisäksi tapahtuman jälkeen ensiapuorganisaation johtajan on toimitettava lyhyt kirjallinen toimintaraportti ensihoidon vastuulääkärille erillisen ohjeen mukaan.

Helsingissä ensiapusuunnitelmat lähetetään tapahtuman pelastussuunnitelman mukana sähköpostitse osoitteeseen pel.tapahtumat(at)hel.fi tai kirjeitse osoitteeseen:
Helsingin kaupunki
Pelastuslaitos / yleisötapahtumien valvonta
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI