Suoraan sisältöön

Henkilömäärä

Tapahtumalle ja tarvittaessa tapahtuman sisäisille alueille tulee määrittää maksimihenkilömäärä. Maksimihenkilömäärällä tarkoitetaan tässä yhteydessä samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden maksimimäärää. Samanaikaisen henkilömäärän laskennassa otetaan huomioon kaikki tapahtuma-alueella olevat henkilöt, kuten yleisö, henkilökunta, esiintyjät, oheispalveluiden tuottajat ja kilpailijat.

Tapahtumatilan tai tapahtuma-alueen maksimihenkilömäärään vaikuttavat muun muassa rakennuksen paloluokka, pinta-ala ja poistumisreittien leveys. Kokoontumistiloissa tilan maksimihenkilömäärä on määritetty rakennusluvassa, eikä rakennusluvan mukaista maksimihenkilömäärää saa ylittää. Tapahtuman luonteesta riippuen tapahtuman maksimihenkilömäärä voi olla rakennusluvan mukaista maksimihenkilömäärää pienempi. Ulkotapahtumissa maksimihenkilömäärä lasketaan pääsääntöisesti siten, että henkilöä kohden varataan 1 m² pinta-alaa. Pinta-alaan ei lasketa esiintymislavan tai vastaavan rakennelman viemää tilaa eikä vaatesäilytys-, wc- tai varastotiloja. Käytettävissä oleva poistumisreittien leveys voi rajoittaa tapahtuma-alueen maksimihenkilömäärää.

Väliaikaisissa ulkotapahtumissa maksimihenkilömäärä voidaan määrittää myös ohjeessa "Henkilökapasiteetin määrittäminen ulkotapahtumissa" esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Henkilökapasiteetin määrittämiseen vaikuttavat muun muassa tapahtuman ja tapahtumapaikan ominaisuudet, tapahtumaan liittyvät riskit, hyväksyttävä poistumisaika, poistumisjärjestelyt, pinta-ala ja henkilöstön osaaminen. Ohjetta ei sovelleta kiinteisiin tapahtumapaikkoihin tai tapahtumiin ja paikkoihin, jotka vaativat rakennusvalvontaviranomaisen luvan tai joihin rakennusvalvontaviranomainen on vahvistanut samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän.

Henkilömäärää on valvottava koko tapahtuman ajan laskemalla sisään ja ulos menijöiden määrä sekä tarkkailemalla tapahtuma-alueen sisällä tapahtuvaa liikehdintää. Mikäli tapahtuma-alueen maksimihenkilömäärä on täynnä, on alueelle pääsy estettävä.

Lisätietoa:
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 sekä perustelumuistio 34 §