Suoraan sisältöön

Tapahtuman keskeyttäminen ja evakuointi

Tapahtuman poikkeustilanteet, kuten tulipalo, sään aiheuttamat tilanteet, tilapäisten rakenteiden sortuminen sekä häiriökäyttäytymistilanteet voivat aiheuttaa tapahtuman keskeyttämistarpeen. Tapahtuma tai osa siitä voidaan joutua keskeyttämään kokonaan tai hetkellisesti. Vakavissa poikkeustilanteissa tapahtuma-alue tai osa siitä voidaan joutua evakuoimaan.

Tapahtuman turvallisuussuunnittelun yhteydessä tapahtuman järjestäjän tulee arvioida, millä tavoin tapahtuman keskeyttämiseen ja evakuointiin varaudutaan. Tapahtuman pelastussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin evakuointijärjestelyt, kuten evakuointitilanteiden ennakoiminen, varattava kalusto, ohjeistus evakuoinnin toteuttamiseen sekä ohjeet evakuointikuulutuksiin.

Tapahtuman keskeyttämisestä ja evakuoinnista päättää tapahtuman järjestäjä, turvallisuudesta vastaava henkilö tai viranomainen. Evakuointitilanteessa tapahtuman järjestyksenvalvojat ja muu henkilöstö opastavat yleisöä poistumaan poispäin vaarasta käyttäen lähimpiä turvallisia poistumisreittejä. Yleisön opastamisessa hyödynnetään tapahtuman äänentoistolaitteistoa tai megafoneja. Yleisön opastamisessa voidaan lisäksi hyödyntää esimerkiksi tapahtuman screenejä.