Suoraan sisältöön

Tilapäiset rakenteet

Yleisötapahtumiin rakennetaan usein erilaisia väliaikaisia rakenteita, kuten katsomoita, telttoja tai lava. Tilapäiset rakenteet esitetään tapahtuman pelastussuunnitelmassa. Suurista tai poikkeavista rakenteista laaditaan yleensä pystytystodistus, joka tulee olla saatavilla tapahtumapaikalla. Tilapäiset rakenteet ja rakennelmat voivat vaatia myös rakennus- tai toimenpideluvan. Rakennus- ja toimenpideluvat myöntää rakennusvalvontaviranomainen.

Telttojen osalta on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • Teltan henkilömäärä on mitoitettu samoin kuin kokoontumistilan henkilömäärä (katso henkilömäärä).
 • Telttakangas on vaikeasti syttyvää materiaalia (SL1, DIN4102 B1 tai vastaava).
 • Teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kuin kokoontumistilassa (katso poistumisjärjestelyt).
 • Teltan poistumisreitit on opastettu. (Ohje: Pienissä teltoissa opastus voidaan tehdä jälkiheijastavilla poistumisopasteilla. Suuret teltat, yli 300 m2, varustetaan valaistuin ja akkuvarmennetuin poistumisopastein. Mikäli teltasta on yli 30 % seinäpintaa avoinna, se voidaan luokitella katokseksi tai avonaiseksi rakenteeksi, jolloin opasteiden vaatimus arvioidaan tapauskohtaisesti.)
 • Teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta. (Ohje: Yksittäiset alle 20 m2 teltat sijoitetaan pääsääntöisesti vähintään 4 metrin päähän rakennuksista. Isompien telttojen sekä telttaryhmien etäisyys rakennuksesta on pääsääntöisesti vähintään 8 metriä.)
 • Teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumisreitit. Teltta-alueelle varataan pelastustiet, joiden leveys on vähintään 3,5 metriä.
 • Teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.
 • Teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan tai pätevän suunnittelijan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin. (Ohje: Mikäli rakennusvalvontaviranomainen ei ole antanut erityisiä ohjeita tai määräyksiä eikä käytössä ole valmistajan tai suunnittelijan laatimia ohjeita, enintään 300 m2 telttojen pystyttämiseen suositellaan seuraavaa:
  • Rungon osat kytketään toisiinsa lukittavilla liittimillä.
  • Teltan vakauttamiseen vaikuttaa muun muassa teltan rakenne, korkeus ja muoto. Irtopainoja käytettäessä pienten telttojen jokaisessa kulmassa on vähintään seuraavat painot: 2 x 2 teltta 15 kg/tolppa; 4 x 4 teltta 62 kg/tolppa; 5 x 5 teltta 96 kg/tolppa; ja 6 x 6 teltta 139 kg/tolppa. Minimipainot koskevat telttoja, joissa on kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 15 m/s. Voimakkaammalla tuulella on poistettava kattopressu tai lisättävä painoja.
  • Teltat kiinnitetään maa-ankkureihin tai irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden vetolujuus on vähintään 1000 kg. Narut tai vastaavat eivät ole luotettavia kiinnityksiä.
  • Tämän ohjeen mukaisesti kiinnitetyt teltat eivät välttämättä pysy kiinnitettynä rajuilman sattuessa. Tämän vuoksi rajuilman sattuessa noudatetaan pelastussuunnitelmaan kirjattuja toimintaohjeita.)
 • Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä tehostetaan tai telttojen käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista. Mikäli valmistaja on antanut muita ohjeita, noudatetaan niitä.

Lavojen osalta on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • Lavan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.
 • Pystytyksestä on laadittu pystytystodistus.
 • Lavaa käytetään valmistajan määrittelemän käyttötarkoituksen mukaisesti.
 • Lavarakenteiden painorajoituksia noudatetaan.
 • Lavarakenteiden tuulirajoitukset ovat tiedossa.
 • Tapahtuman järjestäjän tulee suunnitella toimintamallit erilaisten sääilmiöiden varalle.

Katsomoiden osalta on otettava huomioon seuraavat asiat:

Katsomot tulee rakentaa Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017) mukaisesti:

 • Kaide rakennetaan, kun putoamiskorkeus ylittää 0,5 metriä tai putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa. Suojakaide rakennetaan yli 0,7 metrin tasoeroissa, joihin lapsilla on pääsy.
 • Istuimet kiinnitetään alustaan, mikäli istuinalueen lattia on kalteva tai istuinrivien lattioiden välillä on tasoeroja. Vaakasuoralla lattialla istuimet voivat olla irrallisia.
 • Jos tilassa on yli 60 tuolia, ne kytketään toisiinsa vähintään neljän ryhmissä, jollei tuoleja ole sijoitettu pöytien ympärille.
 • Kiinteät ja toisiinsa kytketyt istuimet on järjestettävä istuinriveinä istuinalueiksi, joiden sivulla on kulkureitti.
 • Istuinalueen tai seisomakatsomon kulkureitille on oltava pääsy suoraan kunkin rivin päästä.
 • Kulkureitin leveys mitoitetaan sitä käyttävien henkilöiden määrän mukaisesti (katso poistumisjärjestelyt). Enintään 60 henkilön kokoontumistilan kulkureitin leveyden on oltava vähintään 900 millimetriä. Yli 60 henkilölle tarkoitetussa tilassa kulkureitin leveyden on oltava vähintään 1200 millimetriä.
 • Istuinrivien kulkuvälin vapaan leveyden on oltava 24 §:n taulukon 1 mukaisessa suhteessa kulkuväliä käyttävien henkilöiden määrään, istuimien laatuun sekä siihen, onko kulkureitti kulkuvälin molemmissa vai vain toisessa päässä.
 • Katsomon kulkureitin portaiden nousu on enintään 160 mm ja etenemä vähintään 300 mm.
 • Katsomon portaiden avoaskelmien välit on tukittava siten, että avoaskelmien välistä ei saa mahtua yli 100 mm:n mittainen kuutio.
 • Portaassa ja luiskassa käsijohde asennetaan koko pituudelle. Käsijohde mitoitetaan niin, että siitä saa tukevan otteen.

Katsomon valmistajan antamia pystytysohjeita on noudatettava.