Suoraan sisältöön

Tilapäiset sähköasennukset ja energianjakelun katkokset

Yleisötapahtumissa on usein tarvetta käyttää tilapäisiä sähköasennuksia. Tilapäiset sähköasennukset lisäävät muun muassa tulipalon ja tapaturman riskiä tapahtumissa. Tästä johtuen on tapahtuman järjestäjän huomioitava sähköturvallisuus jo suunnitteluvaiheessa.

Sähkön osalta on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • Sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset.
 • Kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös.
 • Sähkö- ja muut johtovedot eivät saa haitata tai aiheuttaa vaaraa myöskään tapahtuma-alueen ulkopuolella kävely- tai pyöräliikenteelle. Mahdollisissa kaapeloinneissa on käytettävä heijastavaa materiaalia ja varoittavia liikennemerkkejä.
 • Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja.
 • Ulkona käytettävät sähkölaitteet ovat suojamaadoitettuja, suojaeristettyjä tai suojajännitteellä toimivia. Kuivissa ulko-olosuhteissa voidaan tilapäisesti käyttää myös sisäkäyttöön tarkoitettuja suojamaadoitettuja tai suojaeristettyjä laitteita. Näissä tilanteissa laitteet eristetään maasta sekä suojataan sateelta ja kosteudelta.
 • Tilapäisistä sähköasennuksista laaditaan asennustodistus, joka on saatavilla tapahtumapaikalla.

Aggregaattien osalta on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • Aggregaatit on sijoitettu riittävän etäälle rakennuksista, rakennelmista, liikenneväylistä ja yleisöalueesta.
 • Aggregaattien käytössä noudatetaan "Vaaralliset kemikaalit yleisötapahtumissa" -kohdassa mainittuja turvallisuusjärjestelyitä.
 • Aggregaattien läheisyyteen on sijoitettu vähintään 34 A 183 BC -teholuokan käsisammutin sekä riittävä määrä imeytysainetta.

Energianjakelun katkostilanteiden osalta on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • Poistumisreittien valaistus on varmistettu myös katkostilanteissa esimerkiksi akkuvarmennetuilla poistumisreittimerkinnöillä, aggregaateilla tai käsivalaisimilla.
 • Ihmisten opastamiseen on varauduttu esimerkiksi megafoneilla tai erillisellä lähteellä varmennetulla äänentoistolaitteistolla.

Lisätietoa sähköturvallisuudesta löytyy Tukesin internetsivuilta.