Suoraan sisältöön

Tulipysäkki

Tulipysäkki-toiminnalla puututaan alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten luvattomaan tulenkäsittelyyn. Toiminta on Helsingin pelastuslaitoksen ja muiden kaupungin viranomaisten yhteistyötä.

Lasten kanssa tehtävä työ käsittää oppilasryhmille pidettäviä tilaisuuksia kouluissa sekä luvattomasta tulenkäsittelystä kiinnijääneille lapsille ja heidän perheilleen tarkoitettuja interventiokeskusteluja.

Toiminnan tavoitteena on estää tahallisten tulipalojen sytyttely ja auttaa lasta ymmärtämään teon seuraukset. Välittömän puuttumisen toimintatavalla pyritään myös ehkäisemään muita onnettomuuksia ja syrjäytymisen uhkaa.

Tulipysäkkiin liittyvää koulutusta voi tiedustella koulutuspyyntölomakkeella.
Tiedon sytyttelevästä lapsesta tai nuoresta voi ilmoittaa sähköisen asioinnin kautta.