Suoraan sisältöön

Turvallinen arki

Tälle sivulle kokoamme materiaaleja, joita voit hyödyntää turvallisuusviestinnässä ja -koulutuksessa eri kohderyhmien kanssa. Sivu täydentyy vähitellen.

Alle kouluikäiset / lapsiperheet

Kuvapareissa esitetään turvallinen ja ei-turvallinen vaihtoehto. Etsikää yhdessä erot kuvissa! Aiheina ovat Tulenkäyttö ja kodin paloturvallisuus, Liikenteessä sekä Leikkipaikalla. Kuvitukset: Janne Toriseva.

Koko perheen yhteisen palotarkastuksen avulla voitte tarkistaa, onko kotona muistettu huolehtia turvallisuuden perusasioista. Tarkastuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.


Kouluikäiset / nuoriso

Alakouluikäisille soveltuva Vaaran paikka -materiaali: Opas, powerpoint, tehtävät

Valtakunnallisen NouHätä!-pelastustaitokampanjan materiaalit on suunnattu yläkouluikäisille. Materiaalit löytyvät osoitteesta: nouhata.fi/ 

Aikuiset 

Pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttajat ovat koonneet tietopaketin, jossa kerrotaan hyödyllisistä palveluista sekä kodin paloturvallisuudesta: Turvallisuustietoa Materiaali on tehty suomeksi ja ruotsiksi.

Kotona tehtävän turvallisuuskävelyn avulla voit tunnistaa oman kotisi vaaranpaikat ja korjata ne kuntoon: 

Turvallisuuskävely omakoti- tai rivitalon asukkaalle

Turvallisuuskävely kerros- tai luhtitalon asukkaalle

Turvallisuuskävelyn voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi.

Työpaikat

Tiivis paketti paloturvallisuuden perusasioihin perehtymiseen: Turvallisesti omalla työpaikalla — paloturvallisuus

Hoitolaitoksille tarkoitettu materiaali turvallisuuskävelyn järjestämiseen: Hoitolaitoksen turvallisuuskävely

Selkomateriaali

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on julkaissut selkokielisen Turvallisesti omassa kodissa -oppaan. Opas on tehty myös ruotsiksi: Trygg i ditt eget hem ja englanniksi: Safety at home

Videot

Palovaari opettaa lapsille turvallisuusasioita videoiden avulla.

Pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttajien Liekehtivä päivä -videosarjassa esitetään kodin yleisimpiä paloturvallisuusriskejä ja toimintaa niiden sattuessa. Lyhyet videot sopivat hyvin erilaisiin koulutuksiin ja keskustelun alustukseksi. 

Alkusammutuksesta, poistumisturvallisuudesta ja toiminnasta liikenneonnettomuuspaikalla on tehty lyhyet animaatiovideot, joita voi käyttää turvallisuusviestinnässä ja -koulutuksissa. Ne löytyvät myös pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyötä esittelevältä sivulta https://turvallinenhelsinki.fi