Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä tehtävistä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu.

Helsingin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia ovat lautakunta, viraston päällikkö sekä hänen määräämänsä muut viranhaltijat.

Pelastuslautakunta

Jäsenet 2021 alkavalle kaudelle

Lue lisää »

Kokousajat

Pelastuslautakunnan kokousajat

Lue lisää »

Päätösasiakirjat

Pelastuslautakunnan päätösasiakirjat

Lue lisää »