Suoraan sisältöön

Pelastusjohtaja
59 / 21.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 59

Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimi, Rentolan ryhmäkoti, Juhana-Herttuan tie 7 A/a, Helsinki ja Rinteen ryhmäkoti, Juhana-Herttuan tie 5 C, Helsinki. (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Yleiset ehdot

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.