Suoraan sisältöön

Palvelut A-Ö

Hae kaupungin palveluita

Pelastuslaitoksen palvelut

--B -C -D --F -G -H --J --L -M -N -O --Q -R ---U --W -X -Y -Z -Å -Ä -Ö

Palvelut aakkosittain: Kaikki

Asuinrakennusten valvonta on pelastuslaitoksen tekemää, asuinrakennuksiin kohdistuvaa valvontaa. Lue lisää palvelusta...
Eläinten pelastamisesta vastaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö. Lue lisää palvelusta...
Ensihoidon ambulanssikuljetuksista lähetetään asiakkaalle lasku. Sen määrä perustuu asetukseen ensihoidon kustannusten korvaustaksasta. Lue lisää palvelusta...
Evakuointi on ihmisten ja omaisuuden siirtämistä turvaan vaara-alueelta tai vaarallisesta kohteesta. Lue lisää palvelusta...
Ilmoitukset ilmeisestä palonvaarasta ja muusta onnettomuusriskistä. Lue lisää palvelusta...
Ilotulitteiden käytöstä on tehtävä etukäteen ilmoitus pelastuslaitokselle. Lue lisää palvelusta...
Pelastuslaitos vuokraa ylläpitämiään kallioväestönsuojia muun muassa varasto- ja harrastekäyttöön. Lue lisää palvelusta...
Pelastuslaitoksen kemikaalivalvonta ehkäisee vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelystä aiheutuvia vahinkoja. Lue lisää palvelusta...
Pelastuslaitos suorittaa määräaikaisia palotarkastuksia ja muita valvontatehtäviä. Lue lisää palvelusta...
Pelastuslaitos järjestää koulutusta kodin ja työpaikan paloturvallisuudesta. Lue lisää palvelusta...
Pelastuskoulu antaa opetusta pelastajan eli palomies-sairaankuljettajan ammatttiin. Lue lisää palvelusta...
Pelastustoiminta vastaa ihmisen hengen tai terveyden turvaamisesta, silloin kun tulipalo tai jokin muu onnettomuus vaatii kiireellisiä toimenpiteitä. Lue lisää palvelusta...
Pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja vastaa paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Lue lisää palvelusta...
Pelastuslaitos neuvoo paloteknisissä asioissa rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Lue lisää palvelusta...
Sähköinen asiointipalvelu, joka on tarkoitettu Helsingin kaupungissa järjestettävien tapahtumien, yleisötilaisuuksien sekä myynti- ja markkinointitapahtumien ilmoitusten ja lupahakemusten tekemiseen Helsingin kaupungin eri viranomaisille. Lue lisää palvelusta...
Tulipysäkki-toiminnassa puututaan lasten ja nuorten luvattomaan sytyttelyyn. Lue lisää palvelusta...
Pelastuslaitos pyrkii ohjauksen, valistuksen ja neuvonnan keinoin lisäämään ihmisten valmiuksia ehkäistä onnettomuuksia ja kykyä toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi pelastuslaitos toteuttaa turvallisuusviestintää. Lue lisää palvelusta...
Pelastuslaitos järjestää varautumis- ja väestönsuojelukoulutusta. Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupungin alueella on 38 väestöhälytintä ja niiden ylläpidosta vastaa pelastuslaitos. Lue lisää palvelusta...
Väestönsuoja on tila tai rakennus, joka suojaa ihmisiä asevaikutuksilta, rakennussortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Lue lisää palvelusta...

1  2   >