Suoraan sisältöön

Ilmoitus onnettomuusriskistä pelastuslaitokselle

Jos viranomaiset havaitsevat rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Onnettomuusriskejä voivat olla esim. huomattavan suuri määrä palavaa materiaalia asunnon sisällä tai vaaralliset sähkölaiteviritelmät.

Huom! Välittömissä onnettomuustilanteissa hätäilmoitus on tehtävä numeroon 112.

Käytön edellytykset:

Yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja sisältävä ilmoitus tehdään suojatun sähköisen asiointipalvelun kautta. Muu ilmoitus voidaan tehdä suojaamattomalla sähköpostilla.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Pelastustoimi


Suomeksi | På svenska »