Suoraan sisältöön

Tietoa sivustosta

Pelastuslaitoksen verkkosivujen vastaava toimittaja on viestintäpäällikkö Saara Pennanen Axelsson. puh. (09) 310 300 15, etunimi.sukunimi@hel.fi.

Pelastuslaitoksen verkkopalvelu on osoitteessa http://www.hel.fi/pel. Sivuston rinnakkaisosoite on http://www.hel.fi/pelastuslaitos. Sivustolla on lisäksi voimassa seuraavat suoraosoitteet.

- www.hel.fi/omavalvonta
- www.hel.fi/nuohous
- www.hel.fi/yleisotapahtumat
- www.hel.fi/pelastuskoulu
- www.hel.fi/palotarkastus
- www.hel.fi/turvallisuuskoulutus
- www.hel.fi/pelastussuunnitelma
- www.hel.fi/poistumisturvallisuusselvitys
- www.hel.fi/vaestonsuojelu

Pelastuslaitoksen ruotsinkielinen verkkopalvelu on osoitteessa http://www.hel.fi/raddningsverket. Ruotsinkielisillä sivuilla on lisäksi voimassa seuraavat suoraosoitteet:

- www.hel.fi/sotning
- www.hel.fi/publikevenemang
- www.hel.fi/raddningsskolan
- www.hel.fi/brandsyn
- www.hel.fi/sakerhetsutbildning
- www.hel.fi/raddningsplanen
- www.hel.fi/befolkningsskydd

Pelastuslaitoksen englanninkielinen verkkopalvelu on osoitteessa http://www.hel.fi/rescuedepartment

Linkitys ja kuvat

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on pääsääntöisesti tekijänoikeus pelastuslaitoksen verkkosivuille tehtyyn ja tuotettuun aineistoon. Pelastuslaitoksen kotisivulta saa tehdä linkkejä ei-kaupalliseen tarkoitukseen tehdyille sivuille, edellyttäen että noudatetaan tekijänoikeutta koskevia määräyksiä. 

Helsingin pelastuslaitoksen internetsivujen tiedot pyritään pitämään ajan tasalla. Teknisistä syistä verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Pelastuslaitos ei vastaa mistään internetsivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.
Pelastuslaitoksen sivuilta on linkkejä myös kaupungin ulkopuolisten tahojen, kuten valtion ja yleishyödyllisten yhteisöjen verkkosivuille. Helsingin pelastuslaitos ei vastaa näiden ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sivujen sisällöstä.

Pelastuslaitoksen tiedotushenkilöstö ja asiantuntijat pitävät yllä Helsingin pelastuslaitoksen sivujen sisältöä. Sivuista voi lähettää palautetta palautelomakkeella.