Suoraan sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta silloin kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi.          

Pelastustoimintaan kuuluu:

1. Hälytysten vastaanottaminen
2. Väestön varoittaminen
3. Uhkaavan onnettomuuden torjuminen
4. Onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen
5. Tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen
6. Tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä-, huolto- ja muut tukitoiminnat

Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaa palo- ja pelastustoiminnasta Helsingin kaupungin alueella 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Pelastustoimen alueen rajat ylittävästä yhteistoiminnasta on sovittu yhteistoimintasopimuksella Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Toimintavalmius, kalusto, osaaminen ja henkilöstöresurssit on suunniteltu erilaisiin onnettomuusriskeihin.

Pelastuslaitoksella on yhdeksän pelastusasemaa eri puolilla kaupunkia, joista kahdeksan toimii ympäri vuoden. Suomenlinnan pelastusasema on avoinna vuosittain toukokuusta elokuun loppuun. Sammutus- ja pelastustehtäviin hätäkeskus hälyttää lähimmän pelastusyksikön, jollainen on kaikilla pelastusasemilla. Tarvittaessa käytetään apuna Helsingin viittätoista sopimuspalokuntaa. Kaupungin kehittyessä ja kasvaessa pelastuslaitos arvioi ja suunnittelee toimintaansa jatkuvasti.