Suoraan sisältöön

Helsingin pelastuslaitoksen pelastustoiminta

Helsingin pelastuslaitoksella työskentelee noin 700 henkilöä. Operatiivista henkilöstöä on noin 500, mukaan lukien Pelastuskoulun oppilaat. Pelastuslaitoksen operatiiviseen organisaatioon luetaan myös 15 sopimuspalokuntaa, joiden hälytysosastoissa on noin 300 henkilöä operatiivisessa valmiudessa ja joista noin 150 henkilöä on savusukelluskelpoisia.

Sammutus- ja pelastustoiminta                  

Sammutus- ja pelastustoimintaa ovat:

 • Rakennuspalojen sammutus
 • Liikennevälinepalojen sammutus
 • Pelastaminen liikenneonnettomuuksissa
 • Torjuntatoimet luonnononnettomuuksissa
 • Torjuntatoimet ympäristöonnettomuuksissa
 • Ihmisen ja eläimen pelastustehtävät

Sammutus- ja pelastustehtäviin hälytetään lähin pelastusyksikkö.

Pelastustoiminta osana ensihoitopalvelua

Pelastusyksiköt toimivat tarvittaessa osana ensihoitopalvelua ja suorittavat ns. ensivastetoimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kaikki ensihoitoyksiköt ovat kiinni tehtävässä, voidaan lähin pelastusyksikkö lähettää sairastuneen potilaan luokse. Näin saadaan avunsaamisviive mahdollisimman pieneksi ja henkeä pelastavat hoitotoimenpiteet voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Vesipelastus ja sukellus

Pelastussukeltajien asemapaikka ja yksikkö on Erottajan pelastusasemalla. Pelastussukeltajat siirtyvät onnettomuuspaikalle pelastusyksiköllä, veneellä tai tarvittaessa helikopterilla.

Palomiesten tutkintokoulutuksessa annetaan valmiudet pintapelastukseen. Pelastussukeltaminen vaatii lisäkoulutuksen, johon voi hakeutua riittävän työkokemuksen jälkeen.

Pelastuslaitoksella on meriasemat Kaivopuistossa, Herttoniemessä ja Suomenlinnassa, joissa on pelastuslaitoksen venekalusto. Venekalustolla on valmiudet vesipelastamiseen, sammuttamiseen, öljyntorjuntaan ja ensihoitoon.

Vahingontorjunta

Vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitos hoitaa muun muassa luonnononnettomuuksien aiheuttamina myrsky- ja rankkasadepäivinä sekä öljyvahinkojen ja vaarallisten aineiden torjuntana. Luonnononnettomuudet työllistävät pelastuslaitosta kaatuneiden puiden, irronneiden kattopeltien ja vesivahinkojen muodossa.

Pelastuslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu öljyntorjunta. Pelastuslaitoksella on Santahaminassa öljyntorjuntavarikko ja maaöljyvahinkoja varten erityinen öljyntorjuntaan suunniteltu pelastusajoneuvo. Pelastuslaitoksella on myös venekalustoa ja muuta torjuntakalustoa, jolla voidaan kerätä öljyä merestä.

Pelastustoiminta suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa

Pelastustoiminnan suuronnettomuusvalmius pohjautuu hyvään päivittäisten onnettomuuksien pelastusvalmiuteen. Suuronnettomuuksien pelastustoiminta edellyttää lisäksi pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten laajaa ja saumatonta yhteistyötä sekä pelastustoiminnan johtamisjärjestelmien ja toiminnassa käytettävien resurssien tehostettua käyttöä.

Pelastuslaitoksella on tilannekeskus, joka suuronnettomuustilanteen alkuvaiheessa pystyy tukemaan pelastustoiminnan johtajaa päätöksenteossa tarvittavilla tiedoilla. Mikäli onnettomuus on pitkäkestoinen, on pelastuslaitoksella nopea valmius perustaa erillinen pelastustoiminnan johtokeskus pelastuslaitoksen suojatiloihin. Tämän lisäksi pelastuslaitoksella on käytettävissään johtokeskusauto, joka on nopeasti siirrettävissä onnettomuusalueen lähelle.

Pelastuslaitos on varautunut myös kalustollisesti toimimaan erilaisissa suuronnettomuustilanteissa. Helsingissä suuronnettomuustilanteita voivat olla esimerkiksi:

 • Tieliikenneonnettomuus
 • Rautatieonnettomuus
 • Tulipalo
 • Luonnononnettomuus
 • Vaarallisten aineiden onnettomuus
 • Maanalainen onnettomuus
 • Lento-onnettomuus
 • Alusöljyvahinko

 

Pelastuslaitoksen toiminta onnettomuustilanteissa

Tietoa pelastuslaitoksen toiminnasta onnettomuustilanteissa.

Lue lisää