Suoraan sisältöön

Toimi oikein onnettomuustilanteessa

Onnettomuustilanteessa jokaisella on lain mukaan velvollisuus pysähtyä onnettomuuspaikalle, ryhtyä kykyjen mukaisiin pelastustoimiin ja tehdä hätäilmoitus. Auta aina jos voit - sammuta palonalku, anna ensiapua, varoita, opasta ja soita hätänumeroon 112. Jatka omatoimisia pelastustoimenpiteitä ammattiavun tuloon saakka.

Hätätilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi sairauskohtaus, tapaturma, liikenneonnettomuus, tulipalo, vesivahinko tai jokin muu tapahtuma, jossa ihmiseen, eläimeen, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuu jokin vaara.

Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti torjua sitä, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. Tärkeintä on ihmisten pelastaminen ja onnettomuudesta varoittaminen.

Tulipalo

Toimintaohjeet tulipalotilannetta varten.

Lue lisää

Liikenneonnettomuus

Toimintaohjeet liikenneonnettomuutta varten

Lue lisää

Veden varaan joutuminen

Toimintaohjeita veden varaan joutumista varten.

Lue lisää

Öljyvahinko

Toimintaohjeita öljyvahinkoa varten.

Lue lisää

Vahingoittunut eläin

Toimintaohjeita vahingoittunen eläimen auttamista varten.

Lue lisää

Väistä hälytysajoneuvoa

Ohjeita hälytysajoneuvon väistämiseen liikenteessä.

Lue lisää