Suoraan sisältöön

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma pelastuslain (379/2011) 48 §:ssä mainituilla alueilla tapahtuvien suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Ulkoinen pelastussuunnitelma on käytännönläheinen toimintaa ohjaava asiakirja, jolla on valmistauduttu alueen suuronnettomuusvaaraan. Ulkoiset pelastussuunnitelmat tarkistetaan vuosittain ja päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Ulkoisiin pelastussuunnitelmiin liittyviä suuronnettomuusharjoituksia järjestetään vähintään kolmen vuoden 

Pelastussuunnitelmat

Ulkoinen pelastussuunnitelma - Salmisaaren voimalaitokset

Ulkoinen pelastussuunnitelma - Vuosaaren voimalaitos

Ulkoinen pelastussuunnitelma - Vuosaaren satama

Turvallisuustiedotteet

https://www.helen.fi/yritys/energia/energiantuotanto/voimalaitokset/salmisaari/

https://www.helen.fi/yritys/energia/energiantuotanto/voimalaitokset/vuosaari/