Suoraan sisältöön

Liikenneonnettomuus

Liikenneonnettomuudessa on toimittava ripeästi, mutta hätäilemättä. Tilanteet voivat olla hyvin erilaisia ja myös keliolosuhteet vaihtelevat huomattavasti eri vuodenaikojen välillä. Tärkeää on aloittaa auttaminen  rohkeasti ja toimia turvallisesti. Myös muuta liikennettä tulee nopeasti varoittaa. Tilanteen niin vaatiessa täytyy aina yrittää pelastaa onnettomuudessa loukkaantuneet ja tarvittaessa tehdä hätäsiirto. Hätäilmoituksen tekeminen ja joissain tilanteissa myös alkusammutus on tarpeen.

Turvallisuus

 • Pysäköi kulkuneuvosi tien viereen turvalliseen paikkaan
 • Laita autosi hätävilkut päälle
 • Tee itsesi näkyväksi turvaliivin, heijastimen tai valaisimen avulla

Tilannearvio

 • Tee karkea tilannearvio katselemalla ja kuuntelemalla, mitä on tapahtunut
 • Arvioi onnettomuuden vakavuus
 • Selvitä loukkaantuneiden määrä ja heidän tilansa

Toiminta

 • Jos auttajia on useita, eikä kukaan johda toimintaa, jaa tehtävät esimerkiksi seuraavasti
  • Hätäilmoitus
   • Soitto 112
   • Missä on tapahtunut; tarkka sijainti ( esim tien nimi, paikka ja kaista )
   • Mitä on tapahtunut; yksinkertainen seloste esim. ( 3 auton nokkakolari, 3 uhria ja kaikki kiinni autoissa tajuttomana….)
   • Kuunnellaan ohjeet, toimitaan niiden mukaan.
   • Suljetaan puhelin, kun lupa siihen on saatu.
   • Jos 112 ei heti vastaa, älä sulje puhelinta
  • Varoittaminen
   • Varoita muita tiellä liikkujia
   • Huolehdi, että varoituskolmio viedään liikenteen tulosuuntaan riittävän etäälle tapahtumapaikasta
   • Vie toinen varoituskolmio tarvittaessa myös liikenteen menosuuntaan
  • Ensiapu
   • Anna ensiapua taitojesi mukaan, autettava kerrallaan siinä järjestyksessä kun kohtaat heidät. Hengen pelastava ensiapu kuitenkin ensin kaikille!
   • Turvaa loukkaantuneen hengitys ja verenkierto
   • Estä tukehtuminen avaamalla hengitystiet
   • Tyrehdytä verenvuodot ( varsinkin suuret )
   • Pidä loukkaantunut lämpimänä
   • Tarkkaile ja rauhoittele loukkaantunutta ammattiavun tuloon saakka. Älä poistu paikalta ennen ammattilaisten lupaa
  • Hätäsiirto
   • Vain tarpeen vaatiessa hengen pelastamiseksi, esimerkiksi jos potilas ei itse pääse ulos palavasta autosta
  • Alkusammutus
   • Käytettävissä olevilla välineillä