Suoraan sisältöön

Öljyvahinko

Öljytuotteita ei saa päästää maastoon, maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Jos vahinko pääsee tapahtumaan, pitää öljyn leviäminen rajoittaa mahdollisimman pienelle alueelle ja estää lisävahingon syntyminen. Tilanteest täytyy ilmoittaa heti pelastuslaitokselle sekä poistaa vuotanut aine maasta tai vedestä. Torjuntatoimista vastaa maa-alueilla aina pelastuslaitos.