Suoraan sisältöön

Tulipalo

Tulipalotilanteessa on toimittava ripeästi, mutta hätäilemättä. Tarvittavia toimia on mahdoton luetella juuri oikeassa järjestyksessä, koska tilanteet ovat erilaisia. Aina on kuitenkin yritettävä pelastaa vaarassa olevat henkilöt ja varoitettava muita uhkaavasta tulipalosta sekä tehtävä hälytys soittamalla numeroon 112. Tämän lisäksi on hyvä yrittää alkusammutusta omien kykyjen mukaisesti käytettävissä olevilla alkusammutusvälineillä. 

Palavasta asunnosta pelastaminen/pelastautuminen

Tee hätäilmoitus heti, kun havaitset mahdollisen hätätilanteen. Soita epäröimättä yleiseen hätänumeroon 112. Kerro selvästi ja rauhallisesti mitä on tapahtunut. Vastaa hätäkeskuspäivystäjän esittämiin lisäkysymyksiin ja sulje puhelin vasta luvan saatuasi. Toimi päivystäjän antamien toimintaohjeiden mukaisesti.

Älä mene savuiseen käytävään! Tulipalossa syntyy erilaisia savukaasuja. Nämä savukaasut ovat tappavan myrkyllisiä ja palotilanteessa kuumien kaasujen hengittäminen aiheuttaa nopeasti tajunnan menetyksen ja keuhkorakkuloiden palamisen.

Ryömi tarvittaessa savun ja kuumuuden alla. Savuisesta tilasta tulee poistua välittömästi ja mahdollisimman matalana, jotta vältytään savukaasujen hengittämiseltä ja löydetään poistumisreitit. Jos kuitenkin joudut liikkumaan savuisessa tilassa, liiku matalana, tunnustele ovien kuumuutta ja pyri liikkumaan johdonmukaisesti kohti poistumisreittiä.

Pelastautuminen parvekkeen kautta. Jos et pääse ulos tavanomaista tietä, sulje palavaan huoneeseen johtavat ovet. HUUDA APUA. Jos huoneessa on parveke, mene sinne ja sulje ovi perässäsi. Älä mene parvekkeelle, jos tulipalo on alapuolellasi.

Porrashuoneen kautta pelastautuminen. Jos käytävässä ei ole runsaasti savua, voit pelastautua myös sitä kautta. Muista sulkea asuntosi ovi! Älä käytä hissiä. Kun olet päässyt ulos, pysy kokoontumispaikalla. Mikäli havaitset, että joku ei ole päässyt rakennuksesta ulos, ilmoita asiasta pelastusviranomaiselle. Älä palaa rakennukseen, pelastustoimet kuuluvat palokunnalle!

Sisälle suojautuminen ja palon rajoittaminen. Tulipalon etenemisen estämiseksi palon leviämistä tulee pyrkiä rajoittamaan. Ovien sulkeminen on yksinkertainen, mutta tehokas keino palon rajoittamiseen. Jokainen suljettu ovi estää palon leviämistä ja antaa palokunnalle lisäaikaa. Tiivistä tarvittaessa oven raot esimerkiksi kostealla pyyhkeellä. Varo hengittämästä savukaasuja. Jos et pysty turvallisesti poistumaan ulos, pysy sisällä ja ilmoita palokunnalle, että olet asunnossa (esim. huutamalla ikkunasta tai soittamalla hätänumeroon 112). Palokunta auttaa poistumisessa.

Varoita muita ihmisiä, myös niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa.

Sammuttaminen. Oikein valitut ja tehokkaat alkusammutusvälineet ovat tulipalotilanteessa korvaamaton apu. Asunnoissa alkusammutusvälineet eivät ole lain mukaan pakollisia, mutta on kuitenkin järkevää hankkia vähintään riittävän iso sammutuspeite tai käsisammutin. Jotta näitä välineitä osattaisiin tarpeen vaatiessa käyttää, tulisi niiden käyttöä harjoitella tai ainakin tutustua niiden käyttöön lukemalla kylkeen painetut ohjeet ennakolta.

Yleisimpiä alkusammutusvälineitä:

  1. Sammutuspeite
  2. Käsisammutin
  3. Pikapaloposti
  4. Sankoruisku
  5. Palosanko

Opastaminen. Erilaisissa onnettomuustilanteissa kiireellisen ammattiavun perille tulon varmistaa hyvin hoidettu opastus. Monet lähiöt, tai korttelit saattavat olla pelastusmiehistöille entuudestaan melko vieraita alueita. Samoin jos osoitemerkinnät on jo entuudestaan tiedetty jossain määrin epäselviksi, korostuu opastamisen tärkeys. Opastajan tehtävänä on näkyä siten, että apuun tulevat pelastajat kiinnittävät häneen huomionsa. Käsien voimakas heiluttelu, tai pimeässä taskulampulla annetut huomiomerkit ovat omiaan parantamaan huomattavuutta.