Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Helsingfors stads räddningsnämnd handhar tillsammans med Helsingfors stads räddningsverk, som lyder under nämnden, räddningsväsendet i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen.

Verket producerar akutvårdstjänster i den omfattning som har avtalats med tjänsteleverantören.

Inom Helsingfors räddningsväsendes område består räddningsmyndigheterna av nämnden, verkets chef samt andra av denne utnämnda tjänsteinnehavare.

 

 

 

Räddningsnämnden

Nämdens sammansättning 2017-2021

Läs mera »

Föredragningslistor och protokoll

Räddningsnämndens sammanträdens föredragningslistor och protokoll (sidor på finska)

Läs mera »