Hoppa till innehållet

Förebyggande av olyckor

Under rubriken Förebyggande av olyckor hittar du information om sotning, strukturell brandsäkerhet, brandsyner, säkerhetsutbildningar, räddningsplaner, frivillig beredskap, kemikalietillsynen som utförs av räddningsmyndigheten och om arrangerandet av ett publikevenemang. Anvisningar och blanketter för förebyggande av olyckor hittar du i framsidans högra balk under punkten anvisningar för frivillig beredskap.

Med stöd av räddningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 övergår räddningsverket från verksamhet som grundar sig på brandsyner till tillsyn som grundar sig på riskbedömning. Med hjälp av ändringarna i lagstiftningen rörande tillsynen inriktas den tillsyn som räddningsverket förrättar så att den bättre än förut svarar mot riskerna och övriga särskilda tillsynsbehov i området. Objekt som ska undergå brandsyn fastställs inte längre i lagstiftningen, utan räddningsverket fastställer dem istället som en del av verksamhetsplanen för det förebyggande arbetet mot olyckor. Enligt räddningslagen 379/2011 96 § är majoriteten av räddningsverkets räddningsarbete avgiftsbelagt fr.o.m. den första januari 2013. Taxan är baserad på totalkostnaderna för prestationen och på räddningsväsendets nationella rekommendationer för verkställandet av avgifterna. Ytterligare information om avgifterna för tillsynen och om räddningsverkets taxa finns under Brandsyn-avsnitten på dessa sidor.

Kontaktuppgifter för kontrollenheten (på finska)

Jourhavande brandinspektör

Den jourhavande brandinspektören (tfn 09 310 31203 och e-postadresser palotarkastaja@hel.fi) svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar kl. 09.00–11.00 och 12.00–14.00.

Anmälan om risk för olycka

Enligt räddningslagen (379/2011) 42 § 2 mom. ska räddningsmyndigheterna samarbeta för att förebygga olyckor. Ifall en myndighet i samband med tjänsteutövande uppdagar eller på andra vägar får reda på en uppenbar brandfara eller annan risk för olycka i en byggnad, bostad eller annat objekt, ska de utan förbehåll från eventuella sekretessförordningar meddela områdets räddningsmyndighet om saken. Anmälningsplikten gäller även kommunen och andra offentliga samfund och deras personal, samt verksamhetsidkare som underhåller sådana vårdinrättningar och handhar sådant service- och stödboende som avses i 18 § 2 mom., jämte deras personal.

Helsingfors stads räddningsverk ber att anmälningar om uppenbara brandfaror och andra risker för olyckor görs på följande sätt:

Till exempel alla anmälningar som gäller bostäder och personers levnadssätt måste göras genom länken ovan. Brandfaror och andra risker för olyckor som hör till räddningsmyndigheternas ansvarsområde är:

  • En betydande mängd brännbart material inne i en bostad
  • Farliga amatörmässiga elektriska kopplingar m.m.

Ytterligare information: Jourhavande brandinspektör

Servicekarta

Uppgifter om fastighetens skyddsdistrikt, skyddsavsnitt och underavsnitt finns på Helsingfors stads Servicekarta. 

Så här använder du Servicekartan:

  1. Skriv in fastighetens adress i sökfältet.
  2. Klicka på rätt adress bland de föreslagna adresserna.
  3. Välj Områden och distrikt i menyn som öppnas.
  4. Uppgifter om skyddsdistriktet finns längst ned på listan som öppnas.

Information om fastighetens närmaste befolkningslarm finns på Helsingfors stads Servicekarta

Så här använder du Servicekartan:

  1. Välj Bläddra tjänster.
  2. Välj Säkerhet på listan som öppnas.
  3. Välj Befolkningslarm.

Du kan mäta avståndet mellan befolkningslarmet och fastigheten genom att med hjälp av sökfältet söka upp fastigheten på kartan och mäta avståndet med verktyget längst ned till höger i kartvyn.

Brandsyn

Tietoa palotarkastustoiminnasta Helsingissä.

Lisää aiheesta