Hoppa till innehållet

Arbeta hos oss

Helsingfors stad är Finlands största arbetsgivare, och har ungefär 40 000 anställda. Helsingfors stad producerar välfärd och tjänster åt huvudstadens invånare. Vi erbjuder de förmåner som en stor arbetsgivare ger, ett säkert arbetsförhållande samt möjligheten att utveckla sig vidare.

Helsingfors stads räddningsverk har ungefär 690 anställda. Räddningsverket erbjuder intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter inom tre olika avdelningar.

Till avdelningen för räddningsväsendet hör förebyggande av olyckor och den operativa verksamheten. Denna verksamhet sköts av brandmän-förstavårdare, de operativa underbefälen och befälen, brandinspektörerna samt säkerhetsutbildarna.

Den tekniska avdelningen ansvarar för räddningsverkets tekniska stödtjänster. Till deras arbetsuppgifter hör bland annat informationsadministration, anskaffningar, mångsidig underhålls- och reparationsservice samt fastighetsskötsel.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen ansvarar bland annat för ekonomi- och personalförvaltningen, verkets verksamhetsstyrning, forskningsverksamheten, kommunikationen och kompetensadministrationen. Arbetsuppgifter finns inom förvaltning, utbildning och planering.

Helsingfors räddningsverk utbildar de räddningsmän det behöver i verkets egen Räddningsskola. Ansökningstiderna och ansökningsförfarandena för kurserna meddelas skilt.

Alla lediga arbetsplatser vid räddningsverket annonseras i tjänsten Helsinkirekry

Ytterligare information om praktikplatser inom den prehospitala akutsjukvården