Hoppa till innehållet

Helsingfors Brandkårs Musikkår

Helsingfors Brandkårs Musikkår är en amatörblåsorkester som står under Helsingfors stads räddningsverks beskydd. På konserter har orkestern över 20 medlemmar, men musikkåren spelar också på konserter i mindre skala.

Musikkåren uppträder både med egna konserter och på räddningsverkets evenemang. Räddningsverkets personal får njuta av den sköna musiken på verkets fester året om. Hela Helsingfors får njuta av blåsorkestermusiken bland annat under Helsingforsdagen den 12 juni. Bland orkesterns egna konserter kan nämnas den årliga morsdagskonserten, som under de senaste åren har haft bland annat Paula Koivuniemi, Arja Koriseva, Verneri Pohjola och Aija Puurtinen som gästsolister.

Orkesterns musiker kom från början från räddningsverkets personal, vilket innebär att de hade som arbete att släcka såväl bränder som musiktörsten. Nuförtiden består orkestern av personer från många olika branscher, men de brinner alla för musicerande. Dirigent Esko Heikkinen dirigerar orkestern.

Beställningar

Musikkåren spelar ofta traditionell blåsinstrumentsmusik, men minst lika ofta lyckas dirigent Heikkinens arrangemang trolla fram nya sidor ur även bekanta melodier. Till musikkårens repertoar hör all populärmusik och seriös musik mellan himmel och jord, ofta tillsammans med sång- eller instrumentsolister! Repertoaren kan enkelt justeras enligt evenemanget och musikanterna.

Ta kontakt och berätta för oss vad du vill ha – vi kan skräddarsky en lämplig konsert för ert evenemang! 

Beställ en spelning: Riitta Kaarenmaa, tfn 050 541 8450 eller Esko Heikkinen, tfn 050 500 0771  

Bli musikant

De flesta trä- och bleckblåsinstrument finns relativt mångsidigt representerade bland Helsingfors Brandkårs Musikkårs tjugotal olika medlemmar, men det ryms alltid fler musikanter med. För ögonblicket är valthorn särskilt välkomna, men alla pulter har rum för musikanter intresserade av blåsinstrument.

Musikkåren övar på tisdagar kl. 17–19.30 i skyddsrummet på Läkaregatan i Dal. Inga egentliga provspelningar hålls. Ta kontakt med dirigent Esko Heikkinen.

Ytterligare information och kontakt

Esko Heikkinen, tfn 040 500 0771, e-post esko@eskoheikkinen.com

Riitta Kaarenmaa, tfn 050 541 8450, e-post riitta.kaarenmaa@hel.fi

Musikkårens historia

Helsingfors Brandkårs Musikkår är Nordens äldsta professionella brandkårsorkester, och har varit verksam sen år 1898. Den grundades för att pigga upp brandmännen, som på den tiden bodde och levde på brandstationerna, då arbetstiden var betydligt längre än fritiden.  Musikkåren började som en hornorkester med sju medlemmar, vars musikanter alla var ordinarie brandmän. Under de första åren av verksamhet inkom bara ett par brandalarm i veckan, så musikanterna hade gott om tid att öva under ledning av en professionell dirigent medan de väntade på räddningsuppdrag.

Traditionen att årligen ordna en allmän konsert började år 1929. I det här skedet hade de sju ursprungliga medlemmarna redan blivit en hel hornmusikkår. Så småningom utökades musikkåren från en hornorkester till en blåsorkester då man lade till valthorn, basuner, klarinetter, oboer och fagotter.

Senast i det skede när befolkningsskyddsverksamheten och brandverket slogs ihop till räddningsverket i början av 1990-talet var det inte längre möjligt att kombinera spelande i orkestern med brandmansarbetet som förut. Den naturliga utvecklingen var att så småningom börja välkomna även sådana musikanter som inte arbetade vid räddningsverket. På så sätt har orkestern blivit en amatörblåsorkester som samtidigt är Helsingfors stads räddningsverks visitkort. Musikanterna är stolta representanter för räddningsverket, oberoende av vad deras yrke i det civila livet är.