Hoppa till innehållet

Verksamhetsställen

Brandstationen i Skillnaden, Busholmen, Sveaborg, Hertonäs och Mellungsby: Brandchef Piia Manninen ansvarar för verksamheten vid stationerna, tfn: 310 30102 (anträffbar vardagar under tjänstetid kl. 8–16).

Skillnaden

På Skillnadens räddningsstation som hör till det västra räddningsområdet finns bland annat Sveaborgs tunnelenhet samt andningsskyddsenheten. På stationen finns även enheten för underhåll av tryckluftsutrustning. Andra särskilda drag är räddningsdykare, havsstationens personal, en rådgivningsgrupp för byggnaders brandsäkerhet samt brandinspektörer som utför brandsyn vid publikevenemang. Vid den här stationen ligger också brandmuseet.

Skillnadens räddningsstation bemannar vid behov Brunnsparkens havsstation och Sveaborgs räddningsstation.

Besöksadress:
Högbergsgatan 26
00130 Helsingfors

Busholmen

Vid Busholmens räddningsstation som hör till det västra räddningsområdet erbjuds mångsidig säkerhetsutbildning, i första hand åt stadens andra ämbetsverk och organisationer. På samma adress fungerar också räddningsverkets Kompetenscentrum, som ansvarar för räddningsmännens utbildning för ämbetsexamen samt utvecklingen av räddningsverkets personalkompetens.

Besöksadress:
Stillahavsgatan 1
00220 Helsingfors.

Sveaborg

Sveaborgs räddningsstation är bemannad varje år från maj till slutet av september med två brandmän-förstavårdare. Under vintern är räddningsstationen inte bemannad, utan då sköts räddningsverksamheten och akutvården för ön från Skillnadens räddningsstation.

Besöksadress:
Sveaborg
00190 Helsingfors

Hertonäs

På Hertonäs räddningsstation underhållsräddningsverkets däck. Därtill har framförallt kompetens samt därtill hörande utrustning som gäller hantering av farliga ämnen koncentrerats till denna station. Hertonäs räddningsstation bemannar också vid behov centraldepån för oljebekämpning i Sandhamn.

Besöksadress:
Svarvaregatan 16
00880 Helsingfors

Mellungsby

Vid Mellungsby räddningsstation finns bland annat specialutrustning i beredskap för mindre och större olyckssituationer. För att flytta den här utrustningen finns det även en enhet som är specialiserad på flyttning av containrar vid den här stationen. Stationen har även terränghjulingar i bruk, som hjälper räddningsmännen att röra sig i svår terräng ifall räddningsuppdraget kräver det. Mellungsby räddningsstation bemannar även områdets havsstation.  Räddningsverkets och avtalsbrandkårernas underhåll av slangar har centraliserats till Mellungsby station. Stationen är även ett av verksamhetsställena för Helsingfors räddningsverks säkerhetsutbildare.

Besöksadress:
Borgsmedjevägen 6
00950 Helsingfors

Brandstationen i Kottby och Malm:  Brandchef Anja Aatsinki ansvarar för verksamheten vid stationerna. Tel: 310 30103 (anträffbar vardagar under tjänstetid kl. 8–16)

Kottby

Till Kottbys specialutrustning hör bland annat en container för bekämpning av följdskador samt en högeffektsblåsare, som båda är till för att bekämpa storolyckor.

Besöksadress:
Kullervogatan 7
00600 Helsingfors


Malm

Malms räddningsstation är specialiserad på olyckor som sker till havs och på stationen verkar MIRG-gruppen (Maritime Incident Response Group) som är specialutbildad för havsverksamhet. Vid olyckor till havs samarbetar räddningsverket med Gränsbevakningsväsendet. Därtill har Malms räddningsstations personal specialkompetens i räddning på hög eller låg höjd. Detta innebär räddningsuppdrag som antingen sker i höga byggnader eller i klyftor och hål.

Besöksadress:
Malms flygfält
00700 HelsingforsCentralräddningsstationen och Haga räddningsstation: Brandchef Jari Korkiamäki ansvarar för verksamheten i stationerna, tfn 310 30060 (anträffbar vardagar under tjänstetid kl. 8–16).

Centralräddningsstationen

Centralräddningsstationen är räddningsverkets administrativa centrum. På stationen upprätthålls även räddningsverkets centralförråd, materialunderhåll och fordonsverkstad. På den här stationen finns också bland annat djurräddningsenheten och storolycksenheten.

Besöksadress:
Agricolagatan 15 A
00530 Helsingfors

Haga

Vid Haga räddningsstation som hör till det västra räddningsområdet arbetar utöver den operativa personalen även brandinspektörer och den tekniska avdelningens lokalenhet. Medan stationsbyggnaden grundrenoveras har verksamheten placerats i kontorsbyggnaden invid stationen.

Besöksadress:
Haga räddningsstation
Gamla Åbo Landsväg 2
00320 HelsingforsTekniska basen

I den tekniska basen som ligger i det centrala området verkar räddningsverkets driftenhet, som ansvarar för upprätthållandet av aktionsberedskapen vid de räddningsstationer och bergskyddsrum som behövs för verkets verksamhet, för underhålls- och uthyrningsverksamhet samt för befolkningsskyddstekniska myndighetsinspektioner.

För basens verksamhet ansvarar driftenhetens chef Harri Koskimäki, tfn 310 31120

Besöksadress:
Vallinkoskivägen 11
00610 Helsingfors