Hoppa till innehållet

Räddningsverksamhet

Räddningsverket ansvarar för skötseln av uppgifter som hör till räddningsverksamheten i de fall när en brand, annan olycka eller risken för dessa kräver brådskande åtgärder för att skydda eller rädda en människas liv eller hälsa, egendom eller miljön.          

Till räddningsverksamheten hör:

1. Mottagning av alarm
2. Varnande av befolkningen
3. Bekämpning av olyckan eller dess hot
4. Skydd och räddning av olyckans offer och människor, miljö och egendom som är i fara på grund av olyckan.
5. Släckning av bränder och begränsning av skador
6. Lednings-, kommunikations-, underhålls- och andra stödfunktioner som hör till uppdragen

Helsingfors stads räddningsverk ansvarar för brand- och räddningsverksamheten i Helsingfors stads område 24 timmar i dygnet året runt. Samarbete över räddningsverkets gränser har avtalats i samarbetsavtalet mellan Helsingfors räddningsverk och Östra, Mellersta och Västra Nylands räddningsverk. Aktionsberedskap, utrustning, kompetens och personalresurserna är planerade för olika olycksrisker.

Räddningsverket har nio räddningsstationer runtom staden, åtta av dem är verksamma året om. Räddningsstationen på Sveaborg är öppen mellan maj och augusti varje år. Nödcentralen alarmerar den närmaste räddningsenheten till släcknings- och räddningsuppdrag. Räddningsenheter finns på samtliga räddningsstationer. Vid behov tas Helsingfors femton avtalsbrandkårer till hjälp. I och med att staden utvecklas och växer utvärderar och planerar räddningsverket kontinuerligt sin verksamhet.