Hoppa till innehållet

Efter en olycka

Räddningsverksamhetens chef är omedelbart i kontakt med olika myndigheter ifall personerna som är delaktiga i olyckan behöver hjälp eller eftervård efter en olycka. Behovet av hjälp kan vara fysiskt eller psykiskt. Räddningsverkets nära samarbetspartners är bl.a. hälsomyndigheterna, socialmyndigheterna och polisen.  

Om ditt hem har utsatts för en brand

  • Ifall du har andats in brandgas och mår dåligt, kan du söka vård i en hälsocentral.
  • Kontakta disponenten och husbolagets styrelse.
  • Ifall du misstänker att ett brott är förknippat med branden, meddela polisen om saken och be om en kopia av brottsanmälan/polisundersökningsprotokoll för försäkringsbolaget.
  • Kontakta ditt eget försäkringsbolag och be dem att göra en skadeinspektion. Inspektionen måste göras innan reparationerna på fastigheten inleds.
  • Förhindra ytterligare skador och se till att utrymmenas övervakning sköts.
  • Sörj för ditt logi om du inte kan sova hemma. Helsingfors stads socialjour kan hjälpa dig hitta nödlogi. Helsingfors stads socialjour dejourerar på telefonnummer 0206 96006 varje dag dygnet runt.


Krishjälp efter en olycka

En olycka kan vara uppskakande, vare sig du var offret, en anhörig eller en hjälpare.  Krisjouren som upprätthålls av Helsingfors social- och hälsovårdsverk ger akut krishjälp i plötsliga krissituationer, som till exempel en närståendes plötsliga död, våldsamma situationer, allvarlig invalidisering eller insjuknande och brand.
Krisjourens kontaktuppgifter: tfn 09 3104 4222 varje dag dygnet runt.

Ytterligare information om social- och krisjouren.