Hoppa till innehållet

Anvisningar och blanketter

På sidan Anvisningar och blanketter hittar du räddningsverkets officiella anvisningar samt blanketter som tillhör olika ämnesområden. De har gruppets enligt ämnesområde.

Säkerhet i bostadshus

Säkerhetsföreskrifter

Bostadsaktiebolagets räddningsplanmodellen
Instruktioner för användning av modellen för räddningsplan

Inrikesministeriets publikation om räddningsplaner för bostadsfastigheter

Instruktioner för boende i höghus
Instruktioner för boende i småhus

Brandsäkerhet — Bostadsaktiebolagets Handbok

Grilla på ett säkert sätt-anvisning (på finska)
Flytgasanvisning (på finska)
Brandvarnaranvisning (på finska)
Takstege på småhus-anvisning (på finska)
Utmärkning av adress för småhus-anvisning (på finska)
Oljeuppvärmning i småhus-anvisning (på finska)

Allmänna anvisningar

Anvisning för placering av primärsläckningsutrusting i byggnad
Brandsäkerhetsanvisning för bilskydd (på finska)
Räddningsvägsanvisning (på finska) 
Anvisning för planering och genomförande av släckvattenledning (på finska)
Anvisning för stora byggplatsers arbetsbarack och barack helheters brandsäkerhet(på finska)
Anvisning för planering och montering av myndighetsnätet Virve i samband med nybyggen (på finska)
Blankett för ansökning till säkerhetsutbildning (på finska)

Fyrverkeripjäser och kemikalier

Anmälan om privat användning av fyrverkeripjäser –elektroniska meddelanden
Anmälan om lagring av fyrverkeri i anslutning till handel (brett anmälningsförfarande, på finska)
Anmälan om lagring av fyrverkeri i anslutning till handel (begränsat anmälningsförfarande, på finska)
Blankett för anmälan om liten hantering och upplagring av farliga kemikalier

Publikevenemang, offentliga utrymmen och tillfällig inkvartering

Blankett för första hjälpen-plan 
Anmälan om användning av specialeffekter –elektroniska meddelanden
Guide för övervakning av pyrotekniska specialeffekter (på finska) 
Anmälan om eldföreställning –elektroniska meddelanden
Modellbotten för en räddningsplan för ett litet publikevenemang

Anvisning om sakerhetsarrangemang i en samlingslokal for tillfallig inkvartering
Anmälan om tillfällig inkvartering–elektroniska meddelanden
Exempel på en informationstavla i ett inkvarteringsrum
Rumsspecifik inkvarteringslista

Anmälan om uppgörande av eld

Hygges- eller halmbränning och eld där rökutvecklingen är avsevärd ska alltid anmälas till kommunens räddningsmyndighet.
Anmälan om uppgörande av eld –elektroniska meddelanden

Om du planerar att använda öppen eld (till exempel en eldföreställning eller en bål) vid en offentlig tillställning eller evenemang måste du göras en räddningsplan för evenemanget. Se mer information här.

Enligt Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter är det förbjudet att förinta avfall genom förbränning. Öppen förbränning av ris, hyggesrester, löv och övrigt trädgårdsavfall, inklusive förbränning i tunnor eller liknande kärl är förbjudet. Se mer information här.


Befolkningsskydd

Befolkningsskyddsmaterial (på finska)

Utrymningssäkerhet

Utredning oma utrymningssakerheten, del A
Utredning oma utrymningssakerheten, del B

Brandalarmanläggningar och objektskort

Anvisning för koppling av den automatiska brandalarmsanläggningen till nödcentralen (på finska)

Tillfällig frånkoppling av brandalarms- och släckanläggning (på finska)
Förebyggande av falska brandalarm (på finska)

Objektkortsblankett (på finska)

Avtal om förvaring av nycklar (på finska)

Blanketterna för brandalarmsanläggningar och objektkortsärenden levereras ifyllda till räddningsverket. Blanketterna kan antingen levereras per e-post till adressen: paloilmoitin@hel.fi


Olycksrapporter

Olycksrapporter, det vill säga rapporter om räddningsverkets verksamhet vid olyckor, kan beställas från räddningsverket per e-post vid adressen onnettomuusselosteet@hel.fi. Nämn följande i ditt e-postmeddelande:

- Namn
- Objektets adress
- Datum
- Är det fråga om en invånare i huset/annan berörd person

Ytterligare information om olycksrapporter på telefonnumren: (09) 310 30112