Hoppa till innehållet

Anvisningar och blanketter

På sidan Anvisningar och blanketter hittar du räddningsverkets officiella anvisningar samt blanketter som tillhör olika ämnesområden. De har gruppets enligt ämnesområde.

Säkerhet i bostadshus

Säkerhetsföreskrifter

Bostadsaktiebolagets räddningsplanmodellen
Instruktioner för användning av modellen för räddningsplan

Inrikesministeriets publikation om räddningsplaner för bostadsfastigheter

Instruktioner för boende i höghus
Instruktioner för boende i småhus

Anvisning för egenkontroll av boendesäkerhet (på finska)

Grilla på ett säkert sätt-anvisning (på finska)
Flytgasanvisning (på finska)
Brandvarnaranvisning (på finska)
Takstege på småhus-anvisning (på finska)
Utmärkning av adress för småhus-anvisning (på finska)
Oljeuppvärmning i småhus-anvisning (på finska) 

Allmänna anvisningar

Brandsäkerhetsanvisning för bilskydd (på finska)
Räddningsvägsanvisning (på finska) 
Anvisning för utrustning för förstahandssläckning (på finska)
Anvisning för planering och genomförande av släckvattenledning (på finska)
Anvisning för stora byggplatsers arbetsbarack och barack helheters brandsäkerhet(på finska)
Anvisning för planering och montering av myndighetsnätet Virve i samband med nybyggen (på finska)
Blankett för ansökning till säkerhetsutbildning (på finska)

Fyrverkeripjäser och kemikalier

Blankett för anmälan om användning av fyrverkeripjäser (på finska)
Anmälan om lagring av fyrverkeri i anslutning till handel (brett anmälningsförfarande, på finska)
Anmälan om lagring av fyrverkeri i anslutning till handel (begränsat anmälningsförfarande, på finska)

Blankett för anmälan om liten hantering och upplagring av farliga kemikalier
 

Publikevenemang, offentliga utrymmen och tillfällig inkvartering

Blankett för första hjälpen-plan 
Blankett för anmälan om användning av specialeffekter 
Guide för övervakning av pyrotekniska specialeffekter (på finska)
Blankett för anmälan om eldföreställning 
Modellbotten för en räddningsplan för ett litet publikevenemang
Guide: Räddningsplan för en mindre publiktillställning

Anvisning om säkerhetsarrangemang i en samlingslokal för tillfällig inkvartering
Anmälningsblankett och checklista för tillfällig inkvarterin
Exempel på en informationstavla i ett inkvarteringsrum
Rumsspecifik inkvarteringslista

Anmälan om uppgörande av eld

Det är förbjudet att förinta avfall genom förbränning. Förbudet gäller inte torrt, rent och obehandlat träavfall, som bränns på vederbörligt sätt i eldstäder, eller användning av papper och papp som tände.Se mer information här.

Anmälan om uppgörande av eld

Befolkningsskydd

Befolkningsskyddsmaterial (på finska)

Utrymningssäkerhet

Blankett för utrymningssäkerhet (på finska)

Brandalarmanläggningar och objektskort

Anvisning för koppling av den automatiska brandalarmsanläggningen till nödcentralen (på finska)

Tillfällig frånkoppling av brandalarms- och släckanläggning (på finska)
Förebyggande av falska brandalarm (på finska)
Avtal om förvaring av nycklar (på finska)

Objektkortsblankett (på finska)

Anslutningsmeddelande/-anmälan/ändringsanmälan och Uppsägning av brandalarmsanläggning (Nödcentralsverket)


Blanketterna för brandalarmsanläggningar och objektkortsärenden levereras ifyllda till räddningsverket. Blanketterna kan antingen levereras per e-post till adressen: paloilmoitin@hel.fi

Olycksrapporter

Olycksrapporter, det vill säga rapporter om räddningsverkets verksamhet vid olyckor, kan beställas från räddningsverket per e-post vid adressen onnettomuusselosteet@hel.fi. Nämn följande i ditt e-postmeddelande:

- Namn
- Objektets adress
- Datum
- Är det fråga om en invånare i huset/annan berörd person

Ytterligare information om olycksrapporter på telefonnumren: (09) 310 30112