Hoppa till innehållet

Besök räddningsstationen

En räddningsstation är en intressant plats att besöka och kan vara en stor upplevelse. Vårt dagliga arbete är dock hektiskt och oförutsägbart till sin natur, vilket ställer vissa begränsningar på hur och när vi kan bjuda in till besök. Därför ber vi om lite förhandsuppgifter för att göra det lättare att arrangera besöket.

Du kan be om att få besöka en räddningsstation genom bifogade blankett. Ju noggrannare du berättar om din grupp och era mål med besöket i blanketten, desto noggrannare kan vi skräddarsy besöket så att det är möjligast nyttigt för er. Vi rekommenderar också att ni förbereder er på förhand och sätter er in i temat säkerhet före besöket. Det här gör det möjligt att under besöket lägga särskild tyngd på sådana teman som ni inte ännu diskuterat och vill höra mer om. Räddningsverket vill genom besöken främja säkerhetsarbetet och människors medvetenhet om deras egna säkerhetsval.

Besöket varar i allmänhet högst 1,5 timme och besöket kan tidigast inledas kl. 9.45.

Vi rekommenderar att ni i första hand reserverar ett besök på den räddningsstation som är närmast er. Ert eget områdes station har specialiserat sig på att hantera den omkringliggande miljöns risker och kan berätta om säkerheten i just ditt eget område. Det här gör det också lättare att komma överens om tidpunkten för besöket, genom att ingen viss stations kalender blir överbokad.

Skicka vänligen blanketten med uppgifter till oss minst 2 veckor före den önskade tidpunkten för besöket. 

Räddningsverkets besökarblankett (på finska)