Hoppa till innehållet

Forskning och publikationer

Vi skapar säkerhet för dig och för huvudstaden. Vår vision är att vara en föregångare inom branschen och vårt lands mest produktiva räddningsverk. För att kunna möta dessa utmaningar förutsätts det av oss en systematisk utvärdering av verksamheten, kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete samt tillämpning av bästa praxis. Vi följer med den internationella och inhemska forskningen i branschen, och därtill undersöker vi även fenomen som har att göra med själva räddningsväsendet, säkerheten, personalen och verksamhetsmiljön.

Forskningsverksamheten baserar sig på räddningsväsendets forskningsprogram och de forskningsbehov som uppkommer genom det praktiska arbetet. Viktiga tyngdpunktsområden är bland annat utvärderingen av verksamhetens effektivitet och produktivitet. Utöver de mer omfattande undersökningarna och utredningarna ansvarar forskningsverksamheten för att lägga upp riskanalyser, utveckla metoder samt samla in och analysera information som stöd för planeringen och utvecklingen av vår verksamhet samt för beslutsfattandet.

Utöver den självständiga forskningsverksamheten deltar räddningsverket aktivt i att genomföra forskningsprojekt tillsammans med olika räddningsverk, forskningsanstalter samt andra samarbetspartners. Projektens resultat och produkter delas öppet med medborgarna och experter för vidare utnyttjande.

För räddningsverkets forskningsverksamhet ansvarar forskningschef Pekka Itkonen.

Räddningsverkets publikationsserie (på finska)