Hoppa till innehållet

Uthyrning och anskaffning

Räddningsverket hyr ut de bergskyddsrum som det underhåller för olika ändamål, bland annat som förvaringsutrymme och för hobbybruk. Det finns cirka 50 skyddsrum runtom i Helsingfors som kan hyras ut.
Hyresavtalets minimilängd är sex månader. Lokalens hyresgäst ska vid användningen av lokalerna beakta de föreskrifter som gäller underjordiska utrymmen. Enligt dessa är bland annat reparationsverksamhet och utförande av heta arbeten förbjudet i bergskyddsrum Hyresgästen måste dessutom kunna planera sin verksamhet på så sätt att bergskyddsrummet om en fara hotar kan tömmas inom 24 timmar.

Ytterligare information: köpare Eija Kokko, tfn 310 31122

Anskaffningar

Räddningsverket använder till stor del Helsingfors stads ramavtal och stadens avtalsleverantörer till sina anskaffningar.
Vad gäller anskaffning av dagligvaror samt ifall det är fråga om pågående upphandlingar kan man vända sig till räddningsverkets tekniska avdelning.

Mårten Hellbom                           
Anskaffningschef
tfn 09 310 31470                    
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi     

Kari Virtanen
Teknisk chef
tfn 09 310 31400
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi

Stara och stadskansliet ansvarar för gemensamma anskaffningar och konkurrensutsättning inom Helsingfors stad.
Anskaffningsanmälningar hittas här