Hoppa till innehållet

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Räddningsverks tjänster

---C -D ---G -H -I ---L -M -N -O -P -Q -----V -W -X -Y -Z -Å -Ä -Ö

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Man kan göra en anmälan om en uppenbar brandrisk eller någon annan olycksrisk till Helsingfors stads räddningsverk. Observera att en nödanmälan ska göras på numret 112 i akuta olyckssituationer. Mer om tjänsterna...
En elektronisk tjänst som är avsedd för anmälan eller tillståndsansökan till Helsingfors stads olika myndigheter om evenemang, offentliga tillställningar samt försäljnings- och marknadsföringsevenemang i Helsingfors. Mer om tjänsterna...
I Helsingfors stads område finns 38 befolkningslarm. Räddningsverket ansvarar för deras uppehåll. Mer om tjänsterna...
I byggnadens planeringsskede står räddningsmyndigheten till tjänst med råd och handledning i brandtekniska frågor. Mer om tjänsterna...
Räddningsverket utför inom sitt område allmänna, tidsbundna brandsyner samt andra tillsynsuppgifter och regionala riskhanteringsåtgärder. Mer om tjänsterna...
Räddningsverket arrangerar utbildning i brandsäkerhet i hemmet och på arbetsplatsen. Mer om tjänsterna...
Den egenkontroll som räddningsverket utför är tillsyn riktad till bostadshus enligt räddningslagen. Mer om tjänsterna...
Evakuering är förflyttning av människor eller egendom i säkerhet från farliga platser eller objekt. Mer om tjänsterna...
Kunden faktureras för akutvårdens ambulanstransport. Priset är baserat på förordningen om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport. Mer om tjänsterna...
Användning av fyrverkeripjäser ska meddelas åt den lokala räddningsmyndigheten. Mer om tjänsterna...
Den jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet. Mer om tjänsterna...
Avsikten med räddningsverkets kemikalietillsyn är att förebygga och bekämpa de skador som kan medföras av farliga kemikalier eller sprängämnen. Mer om tjänsterna...
Räddarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning som förbereder studenten för räddningsmannaexamen. Mer om tjänsterna...
För räddning av djur ansvarar djurräddningsenheten vid Helsingfors stads räddningsverk. Mer om tjänsterna...
Räddningsverksamheten säkrar människors liv och hälsa när en brand eller annan olycka, eller hotet därav, kräver brådskande åtgärder. Mer om tjänsterna...
Ett skyddsrum är ett utrymme eller en byggnad som skyddar människor från vapenpåverkan, ras, joniserande strålning och giftiga ämnen. Mer om tjänsterna...
Tulipysäkki är räddningsverkets verksamhetsmodell för att ingripa i barn och ungas olovliga antändning. Mer om tjänsterna...
Räddningsverket arrangerar utbildning i beredskap och befolkningsskydd. Mer om tjänsterna...
Räddningsverket hyr ut de bergskyddsrum som det upprätthåller runtom Helsingfors. Mer om tjänsterna...