Hoppa till innehållet

Förvaring av brännbara vätskor, aerosoler och antändliga gaser i affärer

I många affärer och affärscentrum förvarar och lagrar man farliga kemikalier. Till exempel:

 • järnaffärer
 • målarfärgsaffärer
 • bildels- och reservdelsaffärer
 • varuhus, supermarkets

I den här typen av objekt förvaras och lagras ofta bland annat följande typer av farliga kemikalier:

 • spolarvätska
 • målfärg, lösningsmedel, lack
 • motorbensin
 • tändvätskor
 • flytgas (bl.a. för grillar, stormkök, bränsle)
 • aerosoler

Förvaring och upplagring av brännbara vätskor och aerosoler är förknippad med en risk för att brand snabbt utvecklas och sprids. Av den här orsaken har begränsningar satts upp för mängden farliga kemikalier i affärer och köpcentrum. Dessutom förutsätts att vissa skyddsåtgärder iståndsätts i förvaringen och upplagringen.

Helsingfors räddningsverk tillämpar de begränsningar och skyddskrav som den ovan nämnda handboken rekommenderar vad gäller förvaring och upplagring av brännbara vätskor och aerosoler i affärer och köpcentrum.

Observera:

 • När mängden brännbara vätskor, aerosoler och antändliga gaser överskrider anmälningsgränsen ska verksamhetsidkaren göra en kemikalieanmälan till räddningsmyndigheterna. Räddningsmyndigheterna fattar ett beslut och genomför en tillsyn utgående från anmälan.
 • När mängden brännbara vätskor, aerosoler och antändliga gaser är liten (under anmälningsgränsen) är det fråga om förvaring. I dessa fall krävs ingen kemikalieanmälan. Räddningsmyndigheten övervakar förvaringen i samband med brandsynen.