Hoppa till innehållet

Förvaring av farliga kemikalier

Med förvaring avses innehav av små mängder farliga kemikalier och explosiva varor. I praktiken är det fråga om förvaring när mängden farliga kemikalier och explosiva varor inte överskrider gränserna för anmälning och tillstånd. Även i förvaringen av små mängder måste man vara omsorgsfull och försiktig.


Förvaringsgränserna och säkerhetskraven finns i Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) anvisning:

Förvaring av farliga kemikalier (länk till Tukes webbplats)
 

Rättsgrunder för förvaringsbegränsningarna
Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 35 - 36 §

Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015), 45-50 §