Hoppa till innehållet

Säkerhetsutbildning

Räddningsverkets säkerhetsutbildare arrangerar olika öppna utbildningar

Man kan fråga om utbildningar genom blanketten för begäran om utbildningstillfälle. Utbildning arrangeras i första hand åt Helsingfors stads ämbetsverk, skolor, daghem och vårdinrättningar. I mån av möjlighet försöker vi även arrangera utbildning åt andra målgrupper i Helsingfors. Utbildningen kan arrangeras antingen i räddningsverkets eller kundens utrymmen. Säkerhetsundervisaren kan också komma för att granska en utrymningsövning eller för att hjälpa till att arrangera en säkerhetspromenad.

Man kan ingripa i barns och ungas olagliga antändning av bränder genom utbildning genom Tulipysäkki-verksamhetsmodellen.  

Vi arrangerar besök på räddningsstationerna, som innehåller säkerhetskommunikation för skolelevsgrupper i fjärde klass. Fråga mera: tuvikoulutus@hel.fi. För 8. klass ordnar vi NouHätä!-undervisning. Fråga mera: nouhata@hel.fi. 

Till Räddningsverkets museum Brandmuseet och Befolkningsskyddsmuseet kan man reservera ett gruppbesök i vilket också ingår utbildning.

Utbildning i bostadsfastigheters säkerhet och beredskap sköts av Helsingfors Räddningsförbund rf  Helpe ry tillsammans med avtalsbrandkårerna. Sopimuspalokunnat