Hoppa till innehållet

Säkrare vardag

Barn under skolålder / Barnfamiljer

I dessa bildpar visas både det säkra och det osäkra alternativet. Tillsammans kan ni fundera på skillnader och hitta det rätta svaret! Teman är hemmets brandsäkerhet, trafik och lekplats. Bilder har ritats av Janne Toriseva.

Hela familjen kan vara med i att fylla i gemensamma brandispektionsblanketten. Den kan fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Skolbarn / ungdomar

Den nationella NouHätä!-säkerhetskunskapskampanjs material är riktad åt högstadieelever. Det svenska materialet finns på  https://nouhata.fi/sv/.

Vuxna

Helsingfors räddningsverkets utbildare har samlat ett virtuellt paket med nyttig information om hemmets brandsäkerhet. Materialet finns på finska och svenska

Säkerhetspromenad ger en möjlighet att hitta hemmets eventuella farliga ställen och andra bra tips om brandsäkerhet:

Säkerhetspromenad i egnahemshus eller radhus

Säkerhetspromenad i höghus eller loftgångshus

Materialet finns på finska och svenska.

Arbetsplatser

Kort information om brandsäkerhet: Trygg på arbetsplatsen  Brandsäkerhet

Vårdanstalters säkerhetspromenad

Lättspråkligt material

Räddningsverkens samarbetsforum har publicerat den lättlästa broschyr Trygg i ditt eget hem om säkerhet.

Den finns även på lättlästa finska: Turvallisesti omassa kodissa och engelska: Safety at home.

Video

Palovaari lär barn viktiga saker i korta videor (med svenska texter).

Räddningverkets säkerhetsutbildare har gjort Liekehtivä päivä -serien (med svenska texter). De korta filmerna presenterar hemmets vanligaste brandrisker.

På sidan https://turvallinenhelsinki.fi/sv/ finns korta anomationer, som visar, hur man borde agera vid olika nödsituationer.